Sou a: Inici / Avisos / Ban - Revetlla Sant Joan 2018

Ban - Revetlla Sant Joan 2018

13-06-2018

B A N


MARC CASTELLS I BERZOSA, alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, atesa la proximitat de la revetlla de Sant Joan, FAIG SABER:

SOBRE L’ENCESA DE FOGUERES

Les persones o entitats interessades en l’encesa de fogueres hauran de sol·licitar-ne l’autorització a l’Ajuntament mitjançant la presentació d’una instància,abans del 22 de juny, on s’indicarà el lloc precís on es proposa fer la foguera, el dia, l’hora i la durada aproximada d’aquesta. Aquesta sol·licitud l’ha de signar un responsable major d’edat. En cas que la foguera es vulgui fer en un solar particular caldrà presentar l’autorització del propietari del solar.

També s’hauran de complir les condicions següents:

 • Cal fer el foc a una distància mínima de 15 m de qualsevol edificació, vegetació o cotxe aparcat i, en qualsevol cas, s’ha de tenir cura de no fer mal a béns públics o privats i en especial, vigilar que en el radi d’acció de les flames no hi hagi cap línia telefònica, línia elèctrica o canonada de gas.
 • Cal netejar de brossa i vegetació la zona on es vol fer el foc per tal que aquest no es pugui propagar.
 • No es pot fer el foc directament sobre l’asfalt o sobre la vorera, cal fer-lo sobre terra o sobre una base de pedres.
 • No es pot utilitzar gasolina o líquids inflamables similars per encendre el foc.
 • No es poden cremar papers, teixits, plàstics, esprais, pneumàtics i productes químics (només es pot cremar fusta i cartró gruixut).
 • Cal que hi hagi un responsable controlant el foc fins que aquests estigui completament apagat.
 • Cal netejar les restes del foc un cop aquest s’hagi apagat.
 • Si el foc es fa a menys de 500m d’un terreny forestal cal demanar autorització a l’Àrea de Medi Natural de la Generalitat (Agents Rurals) tel 93 801 70 49.
 • El sol·licitant serà responsable de la neteja de l’espai utilitzat.
 • El sol·licitant haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol dany que pugui ocasionar la foguera, tant als béns com a les persones.

Queda totalment prohibit:

 • Situar les pires directament sobre l’asfalt o sobre la vorera.
 • Utilitzar gasolina o líquids inflamables similars per encendre-les.
 • Cremar papers, teixits, plàstics, esprais, pneumàtics i productes químics (només es pot cremar fusta i cartró gruixut).
 • Tancar el pas als vehicles dels serveis d’emergència.

Els ciutadans que encenguin fogueres seran responsables dels danys que se’n puguin derivar. Qualsevol contingència que es produeixi es comunicarà als bombers (tel 112)

NO ES POT ABOCAR MATERIAL A LES PIRES PREPARADES PER FER UNA FOGUERA SENSE L’AUTORITZACIÓ DEL RESPONSABLE D’AQUELLA FOGUERA O L’ AUTORITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT.
SOBRE LA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES PIROTÈCNICS.

 • La venda de productes pirotècnics només es realitzarà en establiments degudament autoritzats.
 • Els pares o tutors seran responsables de les infraccions comeses pels menors d’edat.
 • Es recomana la màxima cura en la manipulació de qualsevol producte pirotècnic per tal d’evitar danys personals o materials.

SOBRE EL CORREFOC 2018

 • Es recomana a tots els propietaris dels establiments situats en el recorregut del Correfoc 2018, que enrotllin els tendals exteriors i abaixin les persianes metàl·liques per evitar que espurnes dels coets puguin malmetre els establiments comercials. De la mateixa manera, cal retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels participants en el correfoc.
 • No es pot aparcar en el recorregut del correfoc des de les 21 a les 24 hores del dia 23 de juny.
 • Es prega no tirar aigua damunt les comparses participants en el correfoc.
 • Enguany se celebraran dos correfocs. El correfoc infantil tindrà lloc el dia 23 de juny a les 21h. i el correfoc gran es desenvoluparà a partir de les 23h.. Ambdós correfocs tindran el mateix recorregut: plaça de Sant Miquel, c/ Sant Roc, c/ Sant Sebastià, plaça de la Creu, c/ Nou, plaça del Pilar, c/del Born, Pl. Ajuntament.


Tot això ho faig públic per al coneixement general i per al seu compliment.


L’ALCALDE
Igualada, 13 de juny de 2018

 • Compartir
Pertany a: