Sou a: Inici / Avisos / Ban - Sant Joan 2019

Ban - Sant Joan 2019

13-06-2019

BAN

MARC CASTELLS I BERZOSA, alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, atesa la proximitat de la revetlla de Sant Joan, FAIG SABER:

SOBRE L’ENCESA DE FOGUERES

Les persones o entitats interessades en l’encesa de fogueres en espais públics hauran de sol·licitar autorització prèvia a l’Ajuntament mitjançant la presentació d’una instància, signada per un responsable major d’edat, en què s’indicarà el lloc precís on es proposa fer la foguera, el dia, l’hora i la durada aproximada d’aquesta. En cas que la foguera es vulgui fer en un solar particular caldrà comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament, junt amb l’autorització del propietari del solar. Tant la sol·licitud d’autorització com  la comunicació hauran de presentar-se abans del dia 20 de juny.

Totes les fogueres hauran de complir les condicions següents:

 • Cal fer el foc a una distància mínima de 15 m de qualsevol edificació, vegetació o cotxe aparcat i, en qualsevol cas, s’ha de tenir cura de no fer mal a béns públics o privats i en especial, vigilar que en el radi d’acció de les flames no hi hagi cap línia telefònica, línia elèctrica o canonada de gas.
 • Cal netejar de brossa i vegetació la zona on es vol fer el foc per tal que aquest no es pugui propagar.
 • No es pot fer el foc directament sobre l’asfalt o sobre la vorera; cal fer-lo sobre terra o sobre una base de pedres.
 • No es pot utilitzar gasolina o líquids inflamables similars per encendre el foc.
 • No es poden cremar papers, teixits, plàstics, esprais, pneumàtics i productes químics (només es pot cremar fusta i cartró gruixut).
 • Cal netejar les restes del foc un cop aquest s’hagi apagat.
 • Si el foc es fa a menys de 500 m d’un terreny forestal cal demanar autorització a l’Àrea de Medi Natural de la Generalitat (Agents Rurals) tel 93 801 70 49.
 • Cal que hi hagi un responsable controlant el foc fins que aquests estigui completament apagat.
 • El sol·licitant serà responsable de la neteja de l’espai utilitzat.
 • El sol·licitant haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol dany que pugui ocasionar la foguera, tant als béns com a les persones.

Queda totalment prohibit

 • Situar les pires directament sobre l’asfalt o sobre la vorera.
 • Utilitzar gasolina o líquids inflamables similars per encendre-les.
 • Cremar papers, teixits, plàstics, esprais, pneumàtics i productes químics (només es pot cremar fusta i cartró gruixut).
 • Tancar el pas als vehicles dels serveis d’emergència.

Els ciutadans que encenguin fogueres seran responsables dels danys que se’n puguin derivar.

Qualsevol contingència que es produeixi es comunicarà als bombers (tel 112)

NO ES POT ABOCAR MATERIAL A LES PIRES PREPARADES PER FER UNA FOGUERA SENSE L’AUTORITZACIÓ DEL RESPONSABLE D’AQUELLA FOGUERA O L’ AUTORITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT.

SOBRE LA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES PIROTÈCNICS

 • La venda de productes pirotècnics només es realitzarà en establiments degudament autoritzats.
 • Els pares o tutors seran responsables de les infraccions comeses pels menors d’edat.
 • Es recomana la màxima cura en la manipulació de qualsevol producte pirotècnic per tal d’evitar danys personals o materials.

SOBRE EL CORREFOC 2019

Es recomana a tots els veïns i els propietaris dels establiments situats en el recorregut del Correfoc 2019, que enrotllin els tendals exteriors i abaixin les persianes per evitar que espurnes dels coets puguin malmetre els vidres. De la mateixa manera, cal retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels participants en el correfoc. Es prega no tirar aigua damunt les comparses participants en el correfoc.

Si preveieu assistir com a públic al correfoc tingueu en compte també:

 • Utilitzar vestits i calçats resistents al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible de cos sense cobrir i per evitar-ne els danys
 • Mantenir una distància de seguretat adequada respecte l’actuació dels grups per evitar l’impacte de possibles espurnes
 • Utilitzar protectors oculars i auditius

Enguany se celebraran dos correfocs. El correfoc infantil tindrà lloc el dia 23 de juny a les 21h. i el correfoc gran es desenvoluparà a partir de les 24h. Ambdós correfocs tindran el mateix recorregut: plaça de Sant Miquel, c/ Sant Roc, c/ Sant Sebastià, plaça de la Creu, c/ Nou, plaça del Pilar, c/del Born, Pl. Ajuntament.

Tot això ho faig públic per al coneixement general i per al seu compliment.

L’ALCALDE

Igualada, 13 de juny de 2019

 

 • Compartir