Sou a: Inici / L'Ajuntament / Contractació / Dades estadístiques sobre contractació

Dades estadístiques sobre contractació

Dades relatives a contractes adjudicats mitjançant cadascun dels procediments previstos en la Llei de contractes del sector públic.

Els contractes municipals es regeixen per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). La llei estableix la qualificació dels contractes i els llindars establerts per a la seva delimitació.

Exercici: 2017

Procediment d'adjudicació Import adjudicat %
Obert 7.727.387,21 78,17%
Menor 1.995.973,22 19,79%
Negociat sense publicitat 138.154,38   1,40%
Restringit 18.000   0,18%
Emergència 36.055,74   0,36%
Altres adjudicacions 10.415,22   0,11%
Total 9.885.985,77 100%

Exercici: 2016

Procediment d'adjudicació Import adjudicat %
Obert 4338901,97 53,45
Negociat amb publicitat 29900,00 0,37
Negociat sense publicitat 1183650,21 14,58
Restringit 214235,70 2,64
Menor 2350423,19 28,96
Total 8117111,07 100

L'actualització de les dades és anual, i procedeix del registre de contractes del servei de Compres i Contractació municipal.

  • Compartir