Sou a: Inici / L'Ajuntament / Òrgans de govern / Comissions informatives

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament, de caràcter permanent, que tenen per funció l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmeten a la decisió del Ple, de la Junta de Govern Local o de l'alcalde.

Les Comissions també podran intervenir en relació amb els assumptes que no són competència del Ple quan l’òrgan competent els demani que emetin dictamen.

El ple de 7 de juliol de 2015 (modificat pel decret de 9 de juliol de 2017)  crea les següents comissions informatives permanents:

  •  Comissió Informativa de Dinamització econòmica i Coneixement.

Presidenta: Maribel Cuadras i Nieto.

Suplent: Patrícia Illa i Borge.

  • Comissió Informativa de Qualitat urbana i interior.

 President: Pere Camps i Oviedo.

 Suplent: Jordi Pont i Gassó.

  •  Comissió Informativa d’Entorn comunitari i Serveis a les Persones.

Presidenta: Carme Riera i Minguet.

Suplent: Fermí Capdevila i Navarro.

  •  Comissió Informativa d’Hisenda i Organismes externs.

Presidenta: Montserrat Duch i Solé.

Suplent: Jordi Batalla i Preixens.

 

  • Compartir