Sou a: Inici / L'Ajuntament / Òrgans de govern / Comissions informatives

Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament, de caràcter permanent, que tenen per funció l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmeten a la decisió del Ple, de la Junta de Govern Local o de l'alcalde.

Les Comissions també podran intervenir en relació amb els assumptes que no són competència del Ple quan l’òrgan competent els demani que emetin dictamen.

El ple de 27 de juny de 2019 crea les següents comissions informatives permanents:

  •  Comissió Informativa de Dinamització econòmica, Coneixement, Turisme, Promoció de la ciutat i Esports

Presidenta:  Sra. Marisa Vila i Berzosa

Suplent:  Sr. Jordi Marcè i Termes

  • Comissió Informativa de Qualitat urbana, Interior, Hisenda i Organismes externs

Presidenta:  Sra. Carlota Carner i Carrer

Suplent:  Sr. Pere Camps i Oviedo

  •  Comissió Informativa d’Entorn comunitari i Serveis a les persones.

Presidenta:  Sra. Carme Riera i Minguet

Suplent:  Sr. Fermí Capdevila i Navarro

 

  • Compartir