Sou a: Acció Social i Igualtat / Inclusió i Cohesió Social

Inclusió Social

La inclusió és un procés que assegura que totes les persones tenen les oportunitats i els recursos necessaris per a participar plenament en la vida econòmica, social i política i per a gaudir d'unes condicions de vida normals. La inclusió està relacionada amb la integració, la cohesió i la justícia social. Una societat inclusiva per tant, disposarà i habilitarà mecanismes per a assegurar la garantia dels drets humans, la dignitat i la ciutadania activa de totes les persones que la composen.

PLA LOCAL D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL

El Pla d'Inclusió i Cohesió Social té com a missió la planificació, el disseny i la coordinació d'iniciatives, mesures i accions d'intervenció social que permetin detectar i afeblir els factors d'exclusió social i/o vulnerabilitat, amb l'objectiu principal d'incloure i aconseguir una major cohesió social de tota la població, mitjançant la integralitat, la transversalitat i el treball en xarxa amb tot el conjunt d'actors que operen al territori.

Objectius:

  • Debilitar els factors generadors de processos d’exclusió intervenint sobre les causes i dissenyant estratègies d’intervenció.
  • Fomentar el treball en xarxa i la participació ciutadana.
  • Adequar les accions dels projectes socials municipals com a resposta a les necessitats socials del municipi.
  • Habilitar i coliderar processos de canvi i resposta a les necessitats socials bàsiques.


  • Compartir