Mengem plegats

Mengem plegats és un projecte adreçat a oferir un àpat calent en companyia.

L'origen d'aquest projecte neix amb la detecció de dues necessitats o interessos. D'una banda, el centre educatiu de l’Escola Pia detecta que cada dia ha de llençar menjar provinent del menjador escolar. D'altra banda, els serveis socials bàsics detecten persones amb dificultats econòmiques, poca xarxa social i algunes d'elles sense possibilitats de poder cuinar un àpat calent.

L’Escola Pia posa a disposició el menjador del seu centre i el seu personal per poder cobrir aquestes dues necessitats.

Els objectius del projecte són:

  • Assegurar una dieta equilibrada de les persones en situació d’exclusió social
  • Detectar i prevenir situacions de necessitat
  • Iniciar un pla de treball amb les persones que assisteixen al menjador
  • Compartir