Sou a: Acció Social i Igualtat / Inclusió i Cohesió Social / Xarxa per la inclusió / Serveis i entitats adherides a la Xarxa

Serveis i entitats adherides a la Xarxa

Aquí podeu trobar els enllaços dels serveis i entitats que actualment estan adherides a la Xarxa per la Inclusió d'Igualada.
EntitatMissióCorreuWeb
Apinas http://www.apinas.cat/
APLEC Associació Promotora de la Llengua Catalana.

ARMPA

Club Social Aidar

http://armpa.wordpress.com/

http://clubaidar.wordpress.com

Associació Cultural Alfarabi
Associació Intercultural Nour

Associació Psicologiaytu Promoure i afermar la integració social, principalment en el col·lectiu de persones estrangeres i en el de persones grans.

Associació sociocultural Arrels i Branques per a la Cooperació al Desenvolupament

Atlas http://www.atlasfundacio.org/
Caritas Oferir assistència i suport integral a les persones en situació de vulnerabilitat. www.caritasanoiasegarra.org
Centre Islàmic Igualada
Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
Compartim Ciutadania Establir contacte amb moltes conciutadanes per compartir i facilitar l'empoderament per a una plena integració.

Consorci Sanitari de l'Anoia

Hospital d'Igualada

Centre de Salut Mental i Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions

ABS Igualada Nord

 

 

http://www.csa.cat

http://hospitaligualada.csa.cat

http://salutmental.csa.cat

 

http://atencioprimaria.csa.cat

Consorci Sociosanitari d'Igualada

Hospital de Dia Sant Jordi

Residencia. Centre de Dia Pare Vilaseca

Assegurar la qualitat de vida de la gent gran i les persones en situació de dependència d’Igualada i l’Anoia, prestant serveis integrals d’atenció social i sociosanitària en els àmbits  d’acolliment residencial, centres de dia, hospitals de dia, ajuda domiciliària i habitatges amb serveis.

http://www.cssi.cat

 

http://cssi.cat/centre/hospital-de-dia-sant-jordi

Creu Roja Anoia És una organització de voluntariat present en més de 180 paisos que dóna assistència, sense cap tipus de discriminació, amb l'únic objectiu de millorar la vida de les persones més vulnerables. http://creurojaanoia.org
Dones amb Empenta www.dae.cat
EAP

Equipaments DG Acció Cívica i Comunitària

Casal Cívic del Passeig

Casal Cívic Montserrat

 

http://gencat.cat
Escola Pia http://www.epiaigualada.cat/
Frater
Fundació Privada Auria

Fundació Sanitària Sant Josep 

Residencia Llar Verdaguer

www.fssj.cat
Grup d'Acollida Océano
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. Anoia
ICS. EAP Igualada Urbà
Institut Badia Margarit http://agora.xtec.cat/insbadiaimargarit/
Institut Joan Mercader Educació dels joves durant els seus estudis secundaria (ESO i Batxillerat), entenent-la com a procés global d'adquisició de coneixement, formació, convivència i socialització. http://www.xtec.cat/iesjoanmercader/
Institut Pere Vives Vich http://www.institutperevives.cat/
La Llar. CRAE Maristes 
ONCE http://www.once.es/
Servei Local de Català

La finalitat del Centre és fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana, oferint:Ensenyament de català, assessorament, promoció i voluntariat per la llengua.

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat/cursos/igualada.html

SIE Atenció i recuperació integral de dones i fills/es a càrrec, víctimes de violencia masclista.
Taller Auria SCCL www.taccat.cat
  • Compartir