Sou a: Acció Social i Igualtat / Notícies / El Fòrum de Síndics presenta conclusions al Parlament

El Fòrum de Síndics presenta conclusions al Parlament

El Recull d’Informes presenta una visió global de les tasques realitzades pels síndics i defensors locals en tot l'any 2013 i pretén mostrar una visió conjunta més enllà de les actuacions que es fan a cada poble o ciutat.
13-01-2015

El FòrumSD, l’associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, ha presentat al Parlament de Catalunya el Vi Recull d’Informes corresponent a les actuacions de l’any 2013 en un acte que ha estat presidit per la M.H. Sra. Núria de Gispert. El Recull d’Informes presenta una visió global de les tasques realitzades pels síndics i defensors locals en tot l'any 2013 i pretén mostrar una visió conjunta més enllà de les actuacions que es fan a cada poble o ciutat.

L’acte de presentació s’ha celebrat al Parlament sota la presidència de la M.H. Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament, l'Il·lm. Sr. Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis, l'Il·lm. Sr. Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya i el Sr. Josep Giné Badia, síndic municipal de greuges de Lleida i president del FòrumSD. El Sr. Frederic Prieto, Exsíndic municipal de Greuges de Cornellà ha presentat, dins el mateix acte, el llibre Sindic Municipal de Greuges: una proposta catalana en la defensa dels drets humans de Frederic Prieto i J. Antoni Martínez. A l’acte hi han assistit una important representació de Diputats i Diputades del Parlament així com alcaldes, regidors i regidores dels ajuntaments que tenen síndic o defensor municipal. En representació d’Igualada va acompanyar la síndica municipal, Rosa Sánchez, el Regidor JORDI PONS i GASSÓ.

Total d'actuacions · Els síndics i síndiques locals han fet un total de 17.254 actuacions, entre consultes, les queixes de la ciutadania i les actuacions d'ofici. Les queixes tramitades han estat un total de 2.737 i 139 expedients han estat fets com actuacions d'ofici. El 52% de les queixes tramitades s'han tancat amb una resolució favorable als interessos de la ciutadania, entre les resolucions estimades i les que s'han resolt mitjançant una solució amistosa. Cal fer palès que un 60% de les recomanacions emeses han estat acceptades totalment pels ajuntaments i un 22% han rebut una acceptació parcial de la recomanació. Finalment, un 24% de les queixes s'han pogut solucionar directament amb una resolució amistosa.

El recull agrupa en tres grans blocs temàtics el conjunt de les actuacions dels síndics:

Administració general · Aquest bloc temàtic recull les queixes registrades que tenen per objecte aspectes de procediment administratiu (manca de resposta, silenci administratiu, notificacions, incompliment de terminis...) i hisenda. L’Any 2013 aquest àmbit temàtic va suposar el 33% de les queixes rebudes i destaquen les queixes sobre procediments sancionadors (40%) especialment en matèria de trànsit i mobilitat, seguits dels assumptes relacionats amb temes tributaris i de recaptació (21%). El 39% restant de les queixes corresponen a d'altres qüestions del procediment administratiu general entre els que hi ha també els expedients de responsabilitat patrimonial de l’administració.

Territori · Aquest gran bloc temàtic va registrar el 48% de les queixes de l’any 2013. Les queixes relatives a l'habitatge (22%), el manteniment i la mobilitat de la via pública (13%), les de medi ambient i sorolls (15%), les obres i disciplina urbanística (12%) són els continguts més destacats atesos en aquest àmbit.

Atenció a les persones · Aquest bloc representa el 19% e les queixes de l’any 2013, i agrupa les àrees municipals que presten una atenció directa a les persones com són: Consum, Cultura, Educació, Esports, Salut Pública, Serveis Socials o Participació Ciutadana i Relacions amb la ciutadania. Els serveis socials municipals concentren la majoria de queixes rebudes d’aquest àmbit (45%), seguits de les actuacions en temes de cultura (15%), i relacions amb la  participació ciutadana (15%).

Conclusions · Les principals actuacions dels síndics/defensors, són sobre matèries que afecten a la qualitat de vida de les persones per quant que els problemes afecten a la seva felicitat i el benestar econòmic i físic, com poden ser les mancances dels serveis bàsics, demandes de serveis socials, habitatge, impostos, taxes i tributs, entre d'altres i derivats, sens dubte, de la greu situació de crisi econòmica, social en que ens trobem els darrers anys.

Les actuacions i queixes que fan referència als àmbits de l'habitatge, el treball i els Serveis Socials segueix posant de manifest aquest impacte de la crisi en les persones que s'adrecen als defensors locals.

Els recursos públics, municipals o no, segueixen sent insuficients per poder atendre tota aquesta demanda de serveis i prestacions que afecta, especialment a col·lectius amb una especial vulnerabilitat, persones grans, dones soles, famílies monoparentals i infants.

La ciutadania és cada cop més critica davant l'administració i més conscient dels seus drets. Sovint es pot constatar com l’exigència de l’Administració envers la ciutadania molt sovint és major que la que s’aplica a sí mateixa en el compliment de les seves obligacions com a garant dels interessos públics i a complir amb una bona administració.

  • Compartir