Polígons industrials

El Polígon Industrial Les Comes, localitzat a Igualada (província de Barcelona, Catalunya), és una zona industrial situada a tocar d'un dels eixos viaris gratuïts Est-Oest més important de Catalunya, l'autovia A-2. Compta, a més, amb tots els serveis necessaris, en tractar-se d'un polígon urbà situat a la capital de la comarca de L'Anoia.

El Polígono Industrial Les Comes, localizado en Igualada (provincia de Barcelona, Cataluña), es una zona industrial situada junto a uno de los ejes viarios gratuitos Este-Oeste más importantes de Catalunya, la autovía A-2. Cuenta, además, con todos los servicios necesarios, puesto que se trata de un polígono urbano situado en la misma capital de la comarca de L'Anoia.

The Industrial Les Comes, located in the city of Igualada (Barcelona province, Catalonia), an industrial zone located next to  the A-2, one of the east-west most important free roads of Catalonia's. It has, moreover, with all the services necessary in being an urban park located in the capital of the Anoia region.


Ver Polígon Industrial Les Comes en un mapa más grande

Dimensions
Superfície total:  1.553.670 m2
Sòl industrial:     1.089.843 m2
Sòl ús públic:        463.827 m2
Alçada màxima:          11,2 m

Activitats
Empreses establertes: 320
Sectors: automoció, tèxtil, serveis, paperer, gràfiques, construcció, formació, curtits, productes químics, etc.

Subministraments
Aigua (100% cobertura): Aigua de Rigat S.A.
Gas (100% cobertura).
Electricitat (100% cobertura): Fecsa Endesa.
Telefonia (100% cobertura fixa i mòbil).
Fibra òptica: desplegament completat  per Xarxa Oberta, cobertura 90%. Obert a diversos operadors des de juliol 2012.

Comunicacions i accessibilitat
Transport públic: taxi i estació de tren FGC (2 km).
Connexions viàries: autovia A-2 (1 km), Eix Diagonal C-15 (6 km)
Distàncies: Port Barcelona (70 km), Port Tarragona (90 km), Aeroport El Prat (50 km), Aeroport Lleida (95 km), Barcelona (50 km), Manresa (30 km), Vilafranca del Penedès (35 km), Barcelona (60 km), Tarragona (90 km), Lleida (95 km), Girona (150 km), Vic (89 km), Saragossa (240 km), Madrid (550 km), Bilbao (540 km), València (365 km)

Serveis
Recollida de residus: 313 contenidors (Societat Mediambiental Municipal d’Igualada).
Deixalleria dins el mateix polígon (c/ França).
Clavegueram (100% cobertura), xarxa pròpia amb col·lector cap a l’estació depuradora d’aigües de Vilanova ACA.
Enllumenat públic: 8 quadres, 434 punts de llum de vapor de sodi.
Seguretat: vigilància pública, Policia Local, Mossos d’Esquadra.
Emergències: 1 Hospital comarcal, 1 Centre d’Atenció Primària, Bombers (1 km).
Altres: 3 benzineres, 11 restaurants, 1 entitat financera.

Informació · Información · Information

Oficina d'Atenció Empresarial (OAE) - Tel. +34 93 803 19 50

  • Compartir