Observatori socioeconòmic de l'Anoia

És una eina de suport a la planificació de polítiques de dinamització econòmica, que té com a finalitat aportar informació de l’evolució de les variables econòmiques, ocupacionals i socials més rellevants, que ha de permetre la presa de decisions i la programació d’actuacions en el territori de la comarca de l’Anoia.

El principal producte de l’Observatori és l’Informe econòmic anual de l’Anoia, que recull l’evolució anual de les principals variables socioeconòmiques de la comarca, relatives a la demografia, el mercat de treball i el teixit productiu, entre d’altres. 

L’Observatori també dóna suport a treballs realitzats per altres departaments o per altres ens que sol·liciten informació i forma part de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona.

Ara podeu consultar tots els informes econòmics, així com altres informacions de caire socioeconòmic (taules descarregables, mapes, fitxes,...) a la web:

                                 www.observatorianoia.cat             

                                                

                                                   

     20 anys

 

   > IGUALADA EN XIFRES 2015                                      

 

  • Compartir