Subvencions per empreses de nova creació

>SUBVENCIONS EMPRESES DE NOVA CREACIÓ

  (En aquests moments la convocatòria està tancada)

Ajudes a empreses de  nova  creació  que  s’ubiquin  al  municipi d’Igualada que hagin concorregut a efectuar inversions en immobilitzat material durant el període objecte de la subvenció.

Els requisits són:

>Haver donat d’alta l’empresa l’any anterior a la convocatòria (2016)

>Haver invertit en immobilitzat material un mínim de 3.000 euros.

>Haver formalitzat una contractació laboral (l’empresari individual està exempt de complir amb aquest requisit).                     

>Acreditar la viabilitat tècnica, econòmica i financera.

Podeu consultar les bases i els impresos corresponents des d’aquest apartat:

Accediu al tràmit (bàses i impresos de sol.licitud)

  • Compartir