Servei de formació pel desenvolupament empresarial

SERVEI DE FORMACIÓ EMPRESARIAL

Realització d'activitats formatives per tal de millorar les competències i les habilitats directives i de gestió empresarial de les persones emprenedores i empresaris. Les activitats programades són les següents:

LA REFORMA FISCAL: COM AFECTA A AUTÒNOMS I AL PETIT EMPRESARIAT?

Dates: 5 de març de 2018
Horari: de 9:00 a 13:00
Lloc: IG-Nova Tecnoespai – Avinguda Barcelona, 105 d’Igualada

Perfil dels participants: Adreçat principalment a persones emprenedores, autònoms, empresaris/àries individuals, micropimes i pimes.

Continguts: El taller permetrà conèixer aspectes fiscals més destacables de l’anomenada reforma fiscal, amb especial incidència a les novetats introduïdes per a professionals emprenedors, autònoms, empresariat individual, etc. Aquesta reforma suposa un nou tractament fiscal per a les pimes.

- Novetats en l’àmbit de l’IRPF: rendiments del treball, indemnitzacions per acomiadament, despeses deduïbles, etc.
- Novetats en l’àmbit de l’IVA: operacions no subjectes, exempcions, recuperació de crèdits, règim de prorrata, etc.
- Novetats en l’àmbit de l’Impost de Societats: concepte d’activitat econòmica, taules d’amortització, despeses no deduïbles, etc.

COM FER L’ESTUDI DE MERCAT DE LA TEVA IDEA DE NEGOCI

Dates: 19 de març de 2018
Horari: de 9:00 a 13:30
Lloc: IG-Nova Tecnoespai – Avinguda Barcelona, 105 d’Igualada


Perfil dels participants: Adreçat principalment a persones emprenedores que tinguin un projecte o una idea empresarial o petites empreses que comencin la seva activitat.

Continguts: El taller permetrà proporcionar una metodologia que permet recollir totes les dades necessàries per facilitar la presa de decisions. Aquestes dades expliquen quina és la informació crítica, quines fonts d’informació estan disponibles i fan possible realitzar un anàlisi per tal de quantificar el mercat, definir els nostres clients i poder prendre les mesures més adequades per determinar la viabilitat de la idea de negoci. Viabilitat
   - Introducció
          o Qui són els meus clients?
   - Què vol dir viabilitat? Val la pena la meva idea de negoci:
          o Viabilitat legal, tècnica, econòmica, comercial, financera i social
   - Què vol dir mida del mercat? Quina és la mida crítica del mercat:
          o Com la calculo?
          o Els 8 mètodes per calcular la mida del mercat
   - Les fonts d’informació: on trobo la informació que necessito:
          o Adreces útils d’internet
          o L’enquesta: exemples
          o Google com a font d’informació
   - Conclusions

COM FOMENTAR LES HABILITATS COMERCIALS

Dates: 16 d’abril de 2018
Horari: de 9:00 a 13:00
Lloc: IG-Nova Tecnoespai – Avinguda Barcelona, 105 d’Igualada


Perfil dels participants: Adreçat principalment a persones emprenedores, autònoms, directius, comercials i qualsevol persona que estigui en contacte amb el client.

Continguts: El taller permetrà dotar de coneixements i habilitats per saber comercialitzar amb èxit una idea, producte o servei i que els participants coneguin les fases de venda i tècniques per ser més proactius i fer més bons tancaments.

   - La diferència entre comunicar i transmetre
   - Quines són les habilitats que tenen els bons comercials
   - Autoconeixement: quines debilitats i fortaleses tinc per vendre?
   - Treballem les nostres debilitats
   - Treballem les nostres fortaleses
   - Les 5 fases de la venda i com fer-les bé
   - Quines habilitats es necessita en cada fase de la venda?
   - Per quin motiu real ens compren els clients? Motivacions de compra
   - Tipologies de clients i com vendre a cadascun d'ells
   - Com defensar el preu quan no som els més econòmics
   - Tècniques de tancament de vendes més eficaces.

COSTOS, MARGES I BENEFICIS. PER QUÈ NO ÉS EL MATEIX FACTURAR QUE GUANYAR DINERS?

Dates: 7 i 14 de maig de 2018
Horari: de 9:00 a 13:30
Lloc: IG-Nova Tecnoespai – Avinguda Barcelona, 105 d’Igualada

Perfil dels participants: Adreçat principalment a persones emprenedores que ja tenen una idea de negoci o que estan començant la seva activitat i responsables d’empreses de recent creació que vulguin consolidar els seus coneixements.

Continguts: El taller permetrà consolidar els coneixements bàsics a nivell comercial, comptable i fiscal que s’han de tenir per emprendre una activitat empresarial amb èxit.

- Aprendre a calcular correctament els nostres costos per poder establir un preu de venda que ens permeti tirar endavant la nostra activitat amb beneficis i també fer un seguiment d’aquesta activitat (indicadors financers) veient per on guanyem o perdem diners.

      o Part comercial:

                Els costos
                Càlcul de marges
                El benefici net
      o Part comptable: els “llibres” per autònoms i per a pimes:
                Els “llibres” dels autònoms
                El diari i el major: com fer un balanç
                El compte de resultats: guanyem diners?
                El punt mort
                La tresoreria
                Exercici pràctic

- Conèixer les obligacions fiscals i com incideixen en els nostres beneficis, aprendre a utilitzar les eines informàtiques que ens permetin controlar els nostres ingressos i despeses i, finalment, que els participants puguin consolidar, a través d’un joc interactiu, els coneixements bàsics sobre conceptes empresarials.

CONEIX EL QUE POTS I NO POTS DEDUIR EN ELS IMPOSTOS PER NO TENIR SANCIONS D’HISENDA

Dates: 11 de juny de 2018
Horari: de 9:00 a 13:00
Lloc: IG-Nova Tecnoespai – Avinguda Barcelona, 105 d’Igualada


Perfil dels participants: Adreçat principalment a persones emprenedores, empresaris/àries individuals, professionals independents, socis/es de societats civils, membres de societats mercantils i personal treballador de departaments fiscals.

Continguts: En els últims temps, l’Agència Tributària ha triplicat el nombre d’inspeccions que realitza a les empreses, la qual cosa significa que han augmentat les possibilitats per a qualsevol empresari/ària a ser inspeccionat. L’objectiu de la sessió és resoldre dubtes sobre les partides de despeses i les partides d’IVA suportat que es poden deduir segons el que marca la llei, posant l’accent en aquelles partides que generen controvèrsia.

   - Com buscar consultes generals i com fer consultes vinculats a la Direcció General de               Tributs
   - Les despeses deduïbles en l’IRPF:

          o Especial referència a la postura de l’Agència Tributària respecte a les despeses                       controvertides. Es poden deduir:
                     La gasolina, les reparacions, els pàrquings, l’assegurança i l’impost de                                      circulació del cotxe?
                     Els subministraments quan es treballa des de casa?
                     El menjar diari?
                     Les despeses de despeses de desplaçaments i viatges?
                     La roba de treball?

   - Les despeses deduïbles en l’Impost de Societats:

         o Quines despeses són deduïbles en l’IS?
         o Especial referència a la postura de l’Agència Tributària respecte a les despeses                        controvertides. Es poden deduir:

                     Els donatius i liberalitats?
                     Les provisions?

   - L’IVA suportat deduïble en l’IVA:
          o Quin IVA suportat no és deduïble en l’IVA?

Cursos gratuïts. Places limitades.

Inscripcions: https://goo.gl/forms/uSlGIvE9OyK43YNi1

Per més informació, podeu contactar amb IG-NOVA Tecnoespai al 93 806 65 55

   

  • Compartir