Joves per l'ocupació

Convocatòria de cursos en el marc del programa "Joves per l'ocupació".

**Actualment aquests cursos estan tancats fins a la propera convocatòria**

IGNOVA Ocupació ha rebut l'atorgament del Programa Joves per l’Ocupació. Aquest programa pretén proporcionar al col·lectiu de joves una qualificació i unes competències professionals suficients perquè puguin definir i construir la seva trajectòria professional que els permeti inserir-se en el mercat laboral.

El programa està destinat a joves entre 16 i 25 anys, i fins a 30 en cas de les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i combina actuacions integrades que fomenten la seva inserció al mercat laboral i el retorn al sistema educatiu. Està dirigit a joves que estiguin inscrit al Registre de Garantia juvenil, que estiguin en situació d’atur,  i preferentment sense la ESO.

El programa inclou formació professionalitzadora, i els cursos que estan atorgats son:

Curs d’Auxiliars de Magatzem

Curs de dependent/a : Retail, moda i complements

Curs Operacions auxiliars i de magatzem en Indústries i laboratoris químics

Cada curs consta de 380 hores, 80 de les quals són pràctiques en empreses.

El període de preinscripció està obert i els/les joves interessats/des han de dirigir-se a IGNOVA Ocupació: Carrer Lleida número 78 Igualada. Horari de dilluns a divendres de 8:00 a 13:00 i de dilluns a dijous de 15:00 a 18:00

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació” regulat per l’Ordre EMO7251/2014 modificada per l’Ordre EMO/254/2015.

                                                                            

  • Compartir