Sou a: Dinamització Econòmica / Subvencions i Ajuts / Creació de treball estable

Creació de treball estable

Són ajudes a les empreses i les entitats que en el decurs del darrer any, hagin realitzat contractacions indefinides o bé que hagin convertit contractes temporals en contractes indefinits.
  • L’import de la subvenció s’establirà segons la puntuació total obtinguda per cada beneficiari, d’acord amb els criteris establerts a les bases específiques.
  • Cada lloc de treball estable que obtingui subvenció es dotarà amb la quantitat mínima de 600 euros o podrà dotar-se en la seva part proporcional en cas de contractacions a temps parcial o contractacions de fixes discontinus, sempre i quan la jornada parcial sigui igual o superior al 50% (es prendrà com a referència la jornada laboral completa de 40 hores setmanals).
  • Les contractacions indefinides a temps parcials inferiors al 50% d’una jornada laboral no s’admetran a tràmit.
Tota la informació aquí.
EN AQUEST MOMENT NO ESTÀ OBERTA LA CONVOCATÒRIA


  • Compartir