Sou a: Dinamització Econòmica / Subvencions i Ajuts / Subvencions per empreses de nova creació

Subvencions per empreses de nova creació

Són ajudes a empreses de nova creació que s’ubiquin al municipi d’Igualada i que hagin fet inversions en immobilitzat material durant el període objecte de la subvenció.

Els requisits són:

  • Haver donat d’alta l’empresa l’any anterior a la convocatòria
  • Haver invertit en immobilitzat material un mínim de 3.000 euros.
  • Haver formalitzat una contractació laboral (l’empresari individual està exempt de complir amb aquest requisit).
  • Acreditar la viabilitat tècnica, econòmica i financera.

EN AQUEST MOMENT NO ESTÀ OBERTA LA CONVOCATÒRIA

  • Compartir