Campus Universitari d'Igualada

El Campus Universitari d’Igualada acull l’Escola d’Enginyeria d’Igualada i la càtedra d’empresa A3 en Innovació del Cuir, el Tèxtil i la Moda, adscrites a la UPC.

El Campus, inaugurat el setembre del 2014, és un edifici, d’uns sis mil metres quadrats, acull tots els serveis i equipaments necessaris per oferir una formació i investigació de qualitat.

 Campus3

Campus Universitari d’Igualada

El nou edifici té una superfície total de 5.836 m2. A la planta baixa hi ha la cafeteria i una biblioteca de 675 m2.

Al primer pis, destinat a la gestió acadèmica, s’hi ubiquen tretze despatxos i la sala de doctorat.

La segona planta, la més àmplia amb gairebé 4.500 m2 de superfície, inclou tota l’àrea de docència i investigació, amb nou aules, el menjador i sala d’alumnes, l’Aula Magna, dos laboratoris químics, dos laboratoris físics, la planta pilot d’adoberia, la planta pilot de projectes i investigació, la planta depuradora, diferents sales de treball (microbiologia, cromatografia, absorció atòmica, medi ambient, aigües i residus), el taller de física-mecànica, el taller d’automatismes, electrònica i electricitat i, a més, l’àrea de direcció, cinc despatxos de gestió, el departament d’administració, l’atenció al públic i els serveis informàtics.

 La nova escola, que compta amb la certificació de Classe A de màxima eficiència energètica, és accessible des de l’Avinguda del Pla de la Massa i disposa d’un ampli espai exterior format per una plaça de més de 1.800 m2 a la part davantera, zones enjardinades, un aparcament per a 80 vehicles i és accessible amb transport públic, gràcies a les línies LC1 i LC2 del bus urbà d’Igualada.

campus1

Escola d’Enginyeria d’Igualada

L’origen del centre és l’Escola d’Adoberia, que va néixer, a l’edifici de la plaça del Rei,  fa més de cinquanta anys, a iniciativa dels industrials adobers igualadins per capacitar teòricament als tècnics de les indústries locals.  

Actualment l’Escola d’Enginyeria d’Igualada és un centre universitari públic i adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya que ofereix estudis superiors, adaptats a l’EEES, a tots nivells : Grau, Postgrau, Màster i Doctorat, a través d’una formació de qualitat adaptada a la normativa europea amb molt bones perspectives de futur.

L’alumnat de l’EEI treballa aspectes tan importants per a la seva formació integral i tan valorats per les empreses d’avui com la capacitat d’innovació, el treball en equip, l’anglès com a llengua de treball, la comunicació eficaç oral i escrita i l’esperit crític i emprenedor.

L’Escola és reconeguda internacionalment, especialment en l’àmbit de l’adoberia.

+informació

Campus2

Càtedra A3 en innovació del cuir, el tèxtil i la moda

El gener de 2014 es va crear càtedra per a la recerca i la innovació “A3 Chair in Leather and Fashion & Textile Innovation” que ve a complementar la càtedra de recerca i innovació en Adoberia, creada dos anys abans per l’Ajuntament d’Igualada, la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Associació Química Espanyola de la Indústria del Cuir i l’Associació d’Investigació de les Indústries del Curtit i Annexes.

La nova càtedra agrega a l’anterior consorci, creat el 2012, l’Associació Catalana del Tèxtil i la Moda i la Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil d’Igualada, i amplia la seva finalitat, orientant també les seves activitats a afavorir la generació i difusió de coneixement en l’àmbit de l’aprenentatge i de la R+D+I en el sector tèxtil i de la moda, potenciant la competitivitat de les empreses del clúster tèxtil i Moda de Catalunya.

La nova càtedra alinea els esforços de recerca i innovació del clúster de la pell i el clúster tèxtil de l’Anoia amb les prioritats europees relatives a facilitar la reindustrialització del territori amb productes i processos de valor afegit, fonamentats en activitats industrials preexistents en les quals un territori pot ser excel·lent

La nova càtedra representa un exemple de concertació d’interessos i voluntats entre entitats públiques i privades de l’administració local, el món docent i investigador, representat per la Universitat Politècnica de Catalunya, i el sector empresarial de la moda, el curtit i el tèxtil. L’Ajuntament d’Igualada ha contribuït de forma dinàmica a aquesta concertació, amb el convenciment que contribuirà a l’enfortiment dels clústers de la pell i tèxtil / moda de la comarca de l’Anoia.

+informació

 

  • Compartir