Sou a: Ensenyament i Universitats / Consells Escolars / Consell Escolar Municipal

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal d’Igualada és l’organisme de consulta i participació dels sectors afectats en l’àmbit de l’ensenyament no universitari, constituït a l’emparament del que estableix la Llei 25/1985 de 10 de desembre, dels Consells Escolars i legislació concordant.

Normativa reguladora:

- Reglament regulador de la composició i les funcions del Consell Escolar Municipal d'Igualada

- Decret 404/1987 del departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, regulador de les bases generals d'organització i de funcionament dels Consells Escolars Municipals

 

  • Compartir