Sou a: Govern Obert i Ensenyaments Artístics / Ensenyaments Artístics / Proves d'accés 2018, convocatòria ordinària

Proves d'accés 2018, convocatòria ordinària

El Departament d'Ensenyament convoca periòdicament les proves d'accés que permeten acreditar unes aptituds mínimes per tal d'accedir posteriorment a uns estudis, i les proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats, mitjançant les quals se certifica la superació d'uns estudis determinats.

JORNADA DE PORTES OBERTES

Dissabte 10 de març de 2018, d'11.00 a 13.00 h

INSCRIPCIONS PROVES D'ACCÉS

Inscripció telemàtica: del 13 de març (a partir de les 9.00 h) fins al 22 de març de 2018

Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22.00 h)

Cliqueu al link

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/

i aneu a:

- Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà

- Arts plàstiques i disseny. Grau superior

DATA PROVES D'ACCÉS

  • GRAU MITJÀ

Part comuna: 9 de maig de 2018, inici de la prova a les 16.00 h

Part específica: 10 de maig de 2018, inici de la prova a les 16.00 h

Per tal de començar a l'hora establerta s'obriran les portes a les 15.30 h

Qualificacions provisionals: a partir del 21 de maig de 2018

Qualificacions definitives: a partir del 28 de maig de 2018

  • GRAU SUPERIOR

Part comuna: 16 de maig de 2018, inici de la prova a les 16.00 h

Part específica: 17 de maig de 2018, inici de la prova a les 16.00 h

Per tal de començar a l'hora establerta s'obriran les portes a les 15.30 h

Qualificacions provisionals: a partir del 29 de maig de 2018

Qualificacions definitives: a partir del 5 de juny de 2018

MOSTRES

- Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/mostres/

- Arts plàstiques i disseny. Grau superior: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/mostres/

PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE PER AL CURS 2018-2019

Ensenyaments d'arts plàstique i disseny

Grau mitjà: A determinar

Grau superior: A determinar

Per a més informació: https://escolagasparcamps.org/4-2/

  • Compartir