Sou a: Govern Obert i Ensenyaments Artístics / Ensenyaments Artístics / Proves d'accés 2020, convocatòria ordinària

Proves d'accés 2020, convocatòria ordinària

El Departament d'Ensenyament convoca periòdicament les proves d'accés que permeten acreditar unes aptituds mínimes per tal d'accedir posteriorment a uns estudis, i les proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats, mitjançant les quals se certifica la superació d'uns estudis determinats.

PORTES OBERTES Escola municipal d'art i disseny La Gaspar

Dissabte 7 de març de 2020, de 10.00 a 13.00 h

INSCRIPCIONS PROVES D'ACCÉS

Inscripció telemàtica: del 16 de març (a partir de les 9.00 h) al 26 de març de 2020

Pagament de la taxa: fins al 27 de març de 2020 (abans de les 22.00 h)

- Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/

- Arts plàstiques i disseny. Grau superior

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/

DATA PROVES D'ACCÉS

  • GRAU MITJÀ

Part comuna: 6 de maig de 2020, inici de la prova a les 16.00 h

Part específica: 7 de maig de 2020, inici de la prova a les 16.00 h

Per tal de començar a l'hora establerta s'obriran les portes a les 15.30 h

Qualificacions provisionals: a partir del 22 de maig de 2020

Qualificacions definitives: a partir del 29 de maig de 2020

  • GRAU SUPERIOR

Part comuna: 13 de maig de 2020, inici de la prova a les 16.00 h

Part específica: 14 de maig de 2020, inici de la prova a les 16.00 h

Per tal de començar a l'hora establerta s'obriran les portes a les 15.30 h

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2020

Qualificacions definitives: a partir del 3 de juny de 2020

MOSTRES

- Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/mostres/

- Arts plàstiques i disseny. Grau superior: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/mostres/

PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE PER AL CURS 2020-2021

Ensenyaments d'arts plàstique i disseny

Grau mitjà: A determinar

Grau superior: A determinar

Per a més informació: https://www.lagaspar.com/preinscripcio-i-matricula/

  • Compartir