Sou a: Govern Obert i Ensenyaments Artístics / Govern Obert / Participació ciutadana / Consulta pública prèvia sobre projecte de nou Reglament d'ús i funcionament de les deixalleries municipals d'Igualada

Consulta pública prèvia sobre projecte de nou Reglament d'ús i funcionament de les deixalleries municipals d'Igualada

Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de reglament, per recollir l'opinió dels ciutadans, entitats i organitzacions més representatives i potencialment afectats per la futura norma.

El Reglament d’explotació de la deixalleria municipal va ser aprovat definitivament el 17 de maig de 1998. Després de vint anys de vigència, els canvis normatius en matèria de residus i la necessitat de millorar el servei que es presta fan necessària una actualització d'aquesta norma.

Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, i amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de reglament, es porta a terme una consulta pública per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura ordenança.

Presentació d'aportacions

D'acord amb el que estableix l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es porta a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de reglament, per recollir l'opinió dels ciutadans, entitats i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

La ciutadania i les entitats i organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves impressions dels aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, fins al dia 10 de desembre de 2018 mitjançant el tràmit telemàtic de "Queixes, suggeriments i propostes" de la plataforma de tramitació electrònica de l'Ajuntament d'Igualada (https://tramits.igualada.cat).

Documents de la consulta prèvia

Memòria preliminar del projecte de reglament d'ús i funcionament de les deixalleries municipals d'Igualada.

Presentació de les impressions sobre els aspectes plantejats en el document

Enllaç al tràmit:  Queixes, suggeriments i propostes

Un cop dins del tràmit, utilitzeu l'opció de "Tramitar" que us permetrà la presentació de les vostres impressions al respecte, directament i sense la necessitat d'identificar-vos mitjançant un certificat digital.

  • Compartir