Salut reproductiva

EMBARÀS, PART I POSTPART

EmbaràsTot el que et cal saber sobre l'embaràs (control, seguiment, prevenció deLogo Promoció problemes de salut); el part; els canvis físics i emocionals i el postpart, ho trobaràs en aquest enllaç.

 

 

Et pot interessar:

 

INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS

La Interrupció Voluntària de l'Embaràs està regulada per la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs

Segons la legislació vigent, es pot interrompre l’embaràs dins de les primeres catorze setmanes de gestació a petició de l’embarassada, sempre que aquesta hagi rebut informació sobre els drets, prestacions i ajudes públiques de suport a la maternitat, i hagi transcorregut un termini d’almenys tres dies, des de la informació esmentada i la realització de la intervenció.

Excepcionalment, es pot interrompre l’embaràs per causes mèdiques quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

  • Que no se superin les vint-i-dues setmanes de gestació i sempre que existeixi greu risc per a la vida o la salut de l’embarassada i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la intervenció per un metge o metgessa especialista diferent del que la practiqui o dirigeixi. En cas d’urgència per risc vital per a la gestant es pot prescindir del dictamen.
  • Que no se superin les vint-i-dues setmanes de gestació i sempre que hi hagi risc de greus anomalies en el fetus i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la intervenció per dos metges especialistes diferents del que la practiqui o dirigeixi.
  • Quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida i així consti en un dictamen emès amb anterioritat per un metge o metgessa especialista, diferent del que practiqui la intervenció, o quan es detecti en el fetus una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així ho confirmi un comitè clínic.

Més informació

  • Compartir