Sexe lliure i segur

Logo PromocióLa sexualitat és una dimensió fonamental de l’ésser humà que es va construint a través de la interacció de la nostra part biològica i psicològica i l’entorn sociocultural que ens envolta. La sexualitat no és solament la genitalitat o coit. També són les creences, els pensaments, les emocions, les actituds, els rols, les relacions que establim i les pràctiques que realitzem.

Quan parlem de salut sexual, afectiva i reproductiva ens referim al fet de poder viure la sexualitat d’una manera integral, autònoma, igualitària, satisfactòria i respectuosa, amb la garantia dels drets sexuals i reproductius.

És important gaudir del sexe i la sexualitat amb naturalitat i evitar situacions de risc no desitjades: embarassos no volguts o infeccions de transmissió sexual. A més, és bàsic el respecte cap a l’altra persona, així com sentir-se còmode amb un/a mateix/a: no s’ha de fer res que no vingui de gust.

Es recomana que, un cop s’han iniciat les relacions sexuals, es faci una visita al/la ginecòleg/a (en el cas de les noies) o a l’uròleg/a (en el cas dels nois) per tal de corroborar que s’està sa. 

 

CONTRACEPCIÓ

Entenem per mètodes contraceptius tots aquells utilitzats amb la finalitat d'evitar l'embaràs. Un mateix mètode no és recomanable per a tothom, cada persona ha de trobar el més idoni per al seu cas i el seu moment vital.

 

MALALTIES I INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL

Les infeccions de transmissió sexual es poden transmetre d’una persona a una altra per contacte físic durant les relacions sexuals. Poden ser causades per virus, bacteris o paràsits. Per a més informació sobre les vies de transmissió, els símptomes, el tractament, la prevenció i els recursos existents, cliqueu aquí.

  • Prevenció del VIH/Sida. El Departament de Sanitat i Salut Pública pertany a la Xarxa SIDA i Món Local. A més, es realitza de forma gratuïta i continuada un intercanvi de xeringues, on es canvien noves per usades. Les farmàcies que col·laboren en aquest projecte són les següents:

Llaç SIDATORELLÓ. Pg. Verdaguer, 82. Tel. 93.803.18.73

VALLÈS QUERALT (Fàtima). Ntra. Senyora de la Pietat, 25. Tel. 93.803.48.59

VERDES-CASAS. Soledat, 119. Tel. 93.803.02.97

 

 

 

PREVENCIÓ DE LES RELACIONS ABUSIVES

És imprescindible fomentar unes relacions afectives sanes, lliures d’estereotips sexistes, i una resolució no violenta dels conflictes en l’àmbit de la parella. La xacra de la violència masclista és un veritable problema de salut pública, i cal que actuem amb contundència.

En el següent enllaç hi trobaràs tota la informació i recursos necessaris que et poden ajudar:

 

SEXE JOVE

Tens dubtes i curiositats sobre la sexualitat, l’afectivitat, l’amor, el desig,la masturbació, donar i rebre, sentir plaer i fer sentir plaer, la tendresa, les carícies, els petons, etc? T'agradaria parlar-ne amb algú sense moure't de casa?  

Contacta per mail amb les infermeres del CAP Nord: salutjove@csa.cat

Contacta amb les llevadores de l'ASSIR Anoia a través de whatsapp:

i0

 

SETMANA DE LES FIGUES I ELS OUS

Figues i Ous 2019

FiO2019

Figues i Ous 2018

Figues i Ous 2017

Figues i Ous 2016

Figues i Ous 2015

DIA INTERNACIONAL DE TOLERÀNCIA ZERO AMB LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA

La mutilació genital femenina (MGF) és el nom genèric donat a aquelles pràctiques que impliquen l'extirpació total o parcial dels genitals externs femenins o altres agressions als òrgans genitals de les dones per raons culturals, religioses o d'altres amb finalitat no terapèutica. La mutilació genital femenina es practica a vint-i-sis països africans i en alguns d'Àsia.

La mutilació genital femenina és un delicte a Catalunya, com també ho és a molts països d'origen de les persones que la practiquen i on encara està estès aquest costum

En cas que una menor hagi estat mutilada i, per tant, hi hagi una consumació de l'agressió constitutiva de delicte, d'acord amb el nostre ordenament jurídic, cal efectuar la denúncia corresponent.

  • La Convenció dels drets dels infants de 20 de novembre de 1989 exposa que els estats que la subscriuen han d'adoptar totes les mesures eficaces i apropiades possibles per abolir les pràctiques tradicionals que siguin perjudicials per a la salut dels nens i les nenes.
  • La Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers, modifica l'article 149 del Codi penal i tipifica específicament aquesta pràctica.
  • En cada cas s'haurà de veure si la mutilació que ha sofert la menor s'ha practicat aquí o a l'estranger, qui l'ha facilitada i qui l'ha efectuada, la nacionalitat dels autors materials i dels cooperadors necessaris. Però cal tenir present que, amb la nova Llei orgànica 3/2005, de 8 de juliol, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, canvien els criteris de competència territorial dels jutges espanyols. Així es preveu perseguir també la pràctica de la mutilació genital femenina quan el delicte s'hagi produït a l'estranger, sempre que els responsables es trobin a l'Estat espanyol. D'aquesta manera s'intenta aturar la pràctica que es podria produir quan la família va de vacances al país d'origen.
  • La Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, aprovada pel Parlament de Catalunya el 16 d'abril de 2008, estableix mesures per prevenir la mutilació genital femenina. L'article 5 estableix els àmbits de manifestació de la violència masclista i regula la mutilació genital femenina en l'àmbit social o comunitari.

Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina 2020:

mgf 2019

Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina 2018

Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina 2017

Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina 2016

  • Compartir