Sou a: Acció Social i Habitatge / Mediació Ciutadana

Mediació Ciutadana

La mediació ciutadana és un procediment que pretén ajudar als ciutadans/ciutadanes a resoldre els conflictes que es donen en el si de la comunitat. La mediació consisteix en establir ponts de comunicació entre les persones en conflicte, ponts que facilitin vies de resolució als conflictes.

  • Compartir