Sou a: Acció Social i Habitatge / Serveis Socials

Serveis Socials

Serveis Socials Bàsics

Els serveis socials són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones (Llei 12/2007). Els equips de serveis socials bàsics formats per treballadores socials i educadores socials asseguren el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials.

Serveis Socials Bàsics - Llegir Més

Centres Oberts

Els centres oberts són serveis diürns que fan una tasca preventiva amb infants, fora de l'horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo. El centre obert compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individual, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Centres Oberts - Llegir Més

Banc de Queviures

Aquest projecte dóna resposta a la demanda creixent d'ajuda, copsada pels serveis socials i les entitats del tercer sector. L'objectiu és garantir la cobertura de necessitats bàsiques d'alimentació en la població més vulnerable del municipi.

Banc de Queviures - Llegir Més

  • Compartir