Sou a: Acció Social i Habitatge / Serveis Socials / Centres Oberts

Centres Oberts

Els centres oberts són serveis diürns que fan una tasca preventiva amb infants, fora de l'horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo.

El centre obert compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individual, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

  • Compartir