Sou a: Acció Social i Habitatge / Serveis Socials / Serveis Socials Bàsics / Grup de Suport Emocional i d'Ajuda Mútua (GSAM)

Grup de Suport Emocional i d'Ajuda Mútua (GSAM)

El Grup de suport emocional i d’ajuda mútua és un espai de relació, de suport psicològic i d’intercanvi d’experiències entre persones cuidadores no professionals.

La Diputació de Barcelona en la seva Àrea d’Atenció a les Persones ofereix a l’Ajuntament d’Igualada el Servei de Suport de Programes Socials amb el Grup de suport emocional i d’ajuda mútua. 

El Grup de suport emocional i d’ajuda mútua és un espai de relació, de suport psicològic i d’intercanvi d’experiències i ajuda mútua entre persones cuidadores no professionals. Es pretén evitar la sobrecàrrega emocional i física de la cura, conèixer altres persones cuidadores i evitar la soledat i disminuir l’estrés per millorar així la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

El grup estarà format per un màxim de 20 persones que són cuidadores, no professionals, de persones en situació de dependència i que, des de Serveis Socials se’ls ha orientat a que participin d’aquestes sessions.

  • Compartir