Sou a: Dinamització Econòmica / Ensenyament / Pla Educatiu d'Entorn

Pla Educatiu d'Entorn

El 22 de febrer de 2006 es va formalitzar la signatura entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Igualada, del conveni de col·laboració per al Pla Educatiu d’Entorn.

Mitjançant aquest conveni s’estableixen els termes de col·laboració entre aquests dues administracions en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social a través del PEE.

Els objectius generals d’aquest Pla són:

1.- Incrementar l’èxit escolar, reduint desigualtats entre col·lectius.

2.- Enfortir xarxes educatives.

3.- Enfortir la participació en activitats de lleure, reduint desigualtats entre col·lectius.

4.- Enfortir els vincles entre les famílies, l’escola i l’entorn.

5.- Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana.

A la ciutat d’Igualada el PEE es concreta en el districte de Llevant on s’inclouen l'escola Gabriel Castellà, l’Escola Mowgli i la llar municipal La Ginesta com a centres educatius, les seves respectives AMPA i altres equipaments i entitats com el Casal Cívic Montserrat, el Centre Obert, associacions de veïns, esportives, culturals... També hi estan vinculats l'Institut Joan Mercader i l'Escola Anoia.

  • Compartir