Sou a: Dinamització Econòmica / Ocupació / Programa 30+

Programa 30+

Tens una empresa amb llocs de treball vacants o vols crear-ne de nous? T’oferim persones treballadores que s’ajustaran als perfils professionals que necessites! Amb el Programa 30 Plus disposaràs de personal format i seleccionat per competències, i gaudiràs d’una subvenció per contractar-lo. Informa’t!

El Programa 30+ està destinat a afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur de 30 anys i més, i baix nivell formatiu.

Se’ls proporciona:

 • Experiència professional amb contracte laboral (mínim de 6 mesos i màxim de 9 mesos dins del programa).
 • Formació vinculada al lloc de treball (mínim 20 hores i un màxim de 100).
 • Orientació, seguiment i acompanyament per part de la tècnica responsable de l’Ajuntament d’Igualada, en tot el procés de contractació i formació.

Com es porta a terme?
A partir de la detecció de necessitats dels llocs de treball a cobrir existents al territori, se seleccionen les persones més adients per a aquestes vacants, a través de la publicació de l’oferta al servei d’ocupació de l’Ajuntament d’Igualada.

Posteriorment se’ls facilita la formació específica més adequada per desenvolupar correctament les tasques que li són requerides, i una contractació laboral d’una durada mínima de 6 mesos. Els participants del programa han de ser obligatòriament de la comarca de l’Anoia.

30plusbanner

Beneficis per l’empresa

1. Subvenció de fins a 858,55€/mes durant un màxim de 9 mesos de contractació.

2. Reclutament i selecció per competències de persones adequades al lloc de treball sense cap cost.

3. Disseny, execució i seguiment d’una formació adaptada al lloc de treball, finançada pel programa.

4. Assessorament i suport per a la tramitació d’ajuts a la contractació.

Requisits

 1. Contractació: Es pot realitzar mitjançant qualsevol modalitat contractual, d’acord amb la normativa laboral vigent, s’ajusti a les condicions del programa. Exceptuant contractes d’interinitat, relleu i/o substitució de persones treballadores amb reserva de lloc de treball. Hi ha temps per subscriure contractes fins l’1 d’agost de 2019. La jornada laboral podrà ser a temps complert o temps parcial, no inferior a 20 hores setmanals.
  Aquesta contractació haurà de ser obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza simultàniament al contracte per poder combinar aquesta amb el temps de treball efectiu. En cap cas el còmput d’hores entre el contracte i la formació podrà excedir de 8 hores diàries. No podran accedir a la contractació subvencionada empreses de treball temporal, centres especials de treball i/o empreses d’inserció.

 2. L’entitat contractant haurà d’assignar a una persona referent de la seva plantilla, per a que pugui fer l’acompanyament de la persona participant, durant la seva experiència laboral. Aquest referent haurà d’informar, orientar, ensenyar i supervisar a la persona contractada en relació a com ha de desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball. Entre les seves funcions, també s’inclou la de mantenir un contacte habitual amb la persona referent de l’Ajuntament d’Igualada.

 3. Formació: Està completament vinculada al lloc de treball, és de caràcter obligatori en el marc del programa i també està subvencionada. Pot realitzar-se simultàniament al treball o abans de la formalització de contracte (en aquest cas l’empresa ha de signar un compromís de contractació). Aquesta formació ha de tenir una durada mínima de 20 hores i màxima de 100 hores i es farà sempre que es pugui a través de la plataforma virtual Aula Mentor i/o entitats formatives del territori que imparteixen formació presencial. Per últim, s’acorda també amb l’empresa, les competències que hauria d’assolir o millorar la persona participant que es contracta i es realitza un Pla formatiu a mida.

 4. Subvenció: L’empresa amb ajuda de la tècnica de l’Ajuntament d’Igualada, ha de demanar una subvenció per la contractació de la persona en el marc del programa 30 plus, en el termini de dos mesos des de la data d’inici del contracte. Aquesta subvenció per la contractació correspondrà a la quantia equivalent al Salari Mínim Interprofessional (SMI) establert l’any 2018: 858,55€ per cada mes de contracte fins a un màxim de 9 mesos. Aquesta quantia correspondrà a una jornada completa i en el cas de contractes a temps parcial, se subvencionarà la part proporcional.

 5. Salari: Les persones que siguin contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat en base al que estableixi el conveni del sector o l’empresa per la seva categoria professional.

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal- Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social, en el marc del Programa 30 Plus.

Contacta'ns
Per més informació es pot contactar amb Ig-Nova Ocupació, al carrer Lleida 78,  trucar al 93 805 57 10 o bé enviar un correu electrònic a ignovaocupacio@aj-igualada.net

Descarrega't el díptic amb tota la informació.

 

                   

 • Compartir