Sou a: Dinamització Econòmica / Ocupació / Programa Ubicat

Programa Ubicat

L’Ajuntament d’Igualada segueix un any més amb el programa UBICAT, programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.

El programa UBICAT té com a finalitat desenvolupar una política d’orientació molt més adaptada al territori i a la persona, per fer front als canvis i les transformacions que s’han produït en el mercat de treball en els últims anys.

UBICAT pretén donar resposta:
> A les persones aturades, prioritàriament a aquelles que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat (aturats de llarga durada).
> A aquelles persones inactives que han deixat de buscar feina perquè tenen poca confiança en trobar-la, malgrat necessitar-la.
> A aquelles persones treballadores que degut a les condicions precàries del mercat de treball, no han resolt les seves necessitats mínimes o perspectives laborals.

Aquest programa també podrà ser un recurs ocupacional per a les persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.

En un context socioeconòmic en constant transformació i incertesa, es considera que l'orientació és un procés que ha de ser constant al llarg de la vida. Permet a les persones desenvolupar-se com a individus i ciutadans en totes les seves dimensions, i fomenta la  inclusió i l'equitat en la incorporació al món laboral de les persones demandants d’ocupació.

L'orientació promou la recerca organitzada, sistemàtica i activa de feina a través d’Internet i ajudant a superar les dificultats inherents als processos de recerca de feina, tot adquirint les competències necessàries per continuar realitzant, un cop finalitzat el servei si s’escau, una recerca autònoma.

Les persones interessades a participar d'aquest programa poden demanar més informació a Ig-Nova Ocupació, al carrer Lleida 78, al telèfon 93 805 57 10 o bé enviar un correu electrònic a ignovaocupacio@aj-igualada.net. Les accions són 100% gratuïtes. També podeu obtenir més informació a la pàgina web del SOC i a l’Oficina de Treball de l'Anoia.

orientació

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d'agost

  • Compartir