Sou a: Hisenda / Intervenció, Rendes i exaccions, Comptabilitat i Tresoreria / Càlcul del període mitjà de pagament (PMP)

Càlcul del període mitjà de pagament (PMP)

En compliment de l’establert a l’article 6 i a la disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques (BOE 30 de juliol), amb els fitxers següents es fan públic els períodes mitjans de pagament d’aquesta Corporació als proveïdors municipals i la seva sèrie històrica.

Dades del primer trimestre de 2024

PMP - primer trimestre de 2024 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - primer trimestre de 2024 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - primer trimestre de 2024 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del quart trimestre de 2023

PMP - quart trimestre de 2023 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - quart trimestre de 2023 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - quart trimestre de 2023 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del tercer trimestre de 2023

PMP - tercer trimestre de 2023 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - tercer trimestre de 2023 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - tercer trimestre de 2023 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del segon trimestre de 2023

PMP - segon trimestre de 2023 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - segon trimestre de 2023 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - segon trimestre de 2023 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del primer trimestre de 2023

PMP - primer trimestre de 2023 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - primer trimestre de 2023 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - primer trimestre de 2023 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del quart trimestre de 2022

PMP - quart trimestre de 2022 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - quart trimestre de 2022 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - quart trimestre de 2022 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del tercer trimestre de 2022

PMP - tercer trimestre de 2022 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - tercer trimestre de 2022 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - tercer trimestre de 2022 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del segon trimestre de 2022

PMP - segon trimestre de 2022 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - segon trimestre de 2022 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - segon trimestre de 2022 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del primer trimestre de 2022

PMP - primer trimestre de 2022 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - primer trimestre de 2022 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - primer trimestre de 2022 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del quart trimestre de 2021

PMP - quart trimestre de 2021 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - quart trimestre de 2021 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - quart trimestre de 2021 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del tercer trimestre de 2021

PMP - tercer trimestre de 2021 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - tercer trimestre de 2021 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - tercer trimestre de 2021 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del segon trimestre de 2021

PMP - segon trimestre de 2021 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - segon trimestre de 2021 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - segon trimestre de 2021 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del primer trimestre de 2021

PMP - primer trimestre de 2021 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - primer trimestre de 2021 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - primer trimestre de 2021 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del quart trimestre de 2020

PMP - quart trimestre de 2020 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - quart trimestre de 2020 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - quart trimestre de 2020 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del tercer trimestre de 2020

PMP - tercer trimestre de 2020 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - tercer trimestre de 2020 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - tercer trimestre de 2020 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del segon trimestre de 2020

PMP - segon trimestre de 2020 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - segon trimestre de 2020 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - segon trimestre de 2020 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del primer trimestre de 2020

PMP - primer trimestre de 2020 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - primer trimestre de 2020 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - primer trimestre de 2020 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del quart trimestre de 2019

PMP - quart trimestre de 2019 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - quart trimestre de 2019 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - quart trimestre de 2019 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del tercer trimestre de 2019

PMP - tercer trimestre de 2019 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - tercer trimestre de 2019 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - tercer trimestre de 2019 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del segon trimestre de 2019

PMP - segon trimestre de 2019 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - segon trimestre de 2019 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - segon trimestre de 2019 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del primer trimestre de 2019

PMP - primer trimestre de 2019 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - primer trimestre de 2019 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - primer trimestre de 2019 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del quart trimestre de 2018

PMP - quart trimestre de 2018 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - quart trimestre de 2018 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - quart trimestre de 2018 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del tercer trimestre de 2018

PMP - tercer trimestre de 2018 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - tercer trimestre de 2018 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - tercer trimestre de 2018 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del segon trimestre de 2018

PMP - segon trimestre de 2018 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - segon trimestre de 2018 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - segon trimestre de 2018 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del primer trimestre de 2018

PMP - primer trimestre de 2018 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - primer trimestre de 2018 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - primer trimestre de 2018 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del quart trimestre de 2017

PMP - Quart trimestre de 2017 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - Quart trimestre de 2017 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - Quart trimestre de 2017 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del tercer trimestre de 2017

PMP - Tercer trimestre de 2017 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - Tercer trimestre de 2017 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - Tercer trimestre de 2017 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del segon trimestre de 2017

PMP - Segon trimestre de 2017 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - Segon trimestre de 2017 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - Segon trimestre de 2017 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del primer trimestre de 2017

PMP - primer trimestre de 2017 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - primer trimestre de 2017 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - primer trimestre de 2017 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del quart trimestre de 2016

PMP - quart trimestre de 2016 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - quart trimestre de 2016 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - quart trimestre de 2016 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del tercer trimestre de 2016

PMP - tercer trimestre de 2016 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - tercer trimestre de 2016 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - tercer trimestre de 2016 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del segon trimestre de 2016

PMP - segon trimestre de 2016 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - segon trimestre de 2016 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - segon trimestre de 2016 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del primer trimestre de 2016

PMP - primer trimestre de 2016 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - primer trimestre de 2016 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - primer trimestre de 2016 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del quart trimestre de 2015

PMP - quart trimestre de 2015 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - quart trimestre de 2015 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - quart trimestre de 2015 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del tercer trimestre de 2015

PMP - tercer trimestre de 2015 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - tercer trimestre de 2015 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - tercer trimestre de 2015 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del segon trimestre de 2015

PMP - segon trimestre de 2015 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - segon trimestre de 2015 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - segon trimestre de 2015 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del primer trimestre de 2015

PMP - primer trimestre de 2015 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - primer trimestre de 2015 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - primer trimestre de 2015 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del quart trimestre de 2014

PMP - Quart trimestre de 2014 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - Quart trimestre de 2014 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - Quart trimestre de 2014 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

Dades del tercer trimestre de 2014

PMP - Tercer trimestre de 2014 Ajuntament d'Igualada i unitats dependents.

PMP - Tercer trimestre de 2014 Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena.

PMP - Tercer trimestre de 2014 Mancomunitat de Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l'Anoia.

  • Compartir