Modificacions pressupostàries aprovades

Expedients aprovats de modificacions pressupostàries.

Les modificacions pressupostàries són canvis en partides pressupostàries que es produeixen durant l'any i que cal portar al Ple per a la seva aprovació.

Exercici 2018

  • Modificacions aprovades
1 / 20182 / 2018
  • Compartir