Facturació electrònica

El Congrés dels Diputats de l’Estat ha aprovat la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector públic, amb la qual s’obliga a les persones jurídiques proveïdores que hagin lliurat béns o prestat serveis  a l’Administració Pública a expedir i remetre la factura només en format electrònic i a la seva presentació a través d’un punt únic telemàtic d’entrada a partir del dia 15 de gener del 2015.

Amb motiu d’aquest canvi normatiu, i amb la voluntat d'acostar-nos a les noves formes de relació que utilitzen les tecnologíes i els procediments de la administració electrònica, l’Ajuntament d’Igualada posa a la vostra disposició diferents eines per ajudar-vos a posar en pràctica aquest nou procediment.

Codificació del servei de destí de les factures

Els codis DIR3 serveixen per diferenciar el servei a qui van adreçades les factures. Aquests codis varien en funció del servei amb qui heu fet la contractació.

Per això us demanem  que col.loqueu els codis DIR3 a les vostres factures, per tal que aquestes arribin automàticament al servei a qui correspongui la seva tramitació i ens permeti millorar-ne la gestió i reduir-ne els seus terminis de pagament.

Si utilitzeu l'aplicació Facturae, podeu visualitzar aquest video-tutorial que explica com definir els codis DIR3 i poder-los utilitzar al crear una factura:

Punts d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament d'Igualada i dels seus organismes dependents.

OrganismeCodis DIR3
Consultar taula de codis
Consultar taula de codis
L00000486
L05080041
L05080015
L00000485
  • L00000487

* Els organismes dependents que no ténen unitats tramitadores utilitzen un sol codi DIR3 (repetiu el codi en cadascun dels apartats: òrgan gestor - OG, oficina comptable - OC i unitat tramitadora - UT).

 
Més informació sobre el procés de facturació electrònica
 

 

  • Compartir