Sou a: Hisenda / Intervenció, Rendes i exaccions, Comptabilitat i Tresoreria / Facturació electrònica / Com facturar electrònicament a l'Ajuntament i organismes vinculats

Com facturar electrònicament a l'Ajuntament i organismes vinculats

Creació de la factura electrònica

Per crear la vostra factura electrònica, disposeu de diverses alternatives ofertes per programes de comptabilitat, entitats bancàries i organismes oficials. Consulteu l'enllaç de l'AOC amb la informació sobre creació de factura electrònica. i el portal de suport eFACT a les empreses del Consorci AOC.

Si no disposeu de programari propi, podeu utilitzar el sistema que el Ministeri posa a la vostra disposició per a generar factures en format Facturae en el portal www.facturae.gob.es.

En cas de problemes tècnics amb l'aplicació del ministeri podeu contactar-hi a través de:

  • email: facturae@minetur.es
  • telèfon: 900 900 555
Podeu utilitzar també la plataforma B2B Router. És un Portal de factura electrònica, que permet crear factures electròniques en format Facturae, sense necessitat de certificat digital, de forma gratuïta i enviar-les directament a l'Ajuntament i els seus organismes dependents a través del servei e.FACT.
 

El format de factura electrònica acceptat per les AA.PP. és el que s'ajusta a l'aprovat en l'Ordre PRE/2971/2007 de 5 d'octubre  i que es denomina Facturae.

El format Facturaerecolzat pel Centre de Cooperació Interbancària, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i el Ministeri d'IndústriaTurisme i Comerçs'ha establert per a la estandardització de formats per factura electrònica dins de l'Administració PúblicaEl seu origen és una variant del format EDIFACT i a Espanya tenia el nom AEAT-CCI. Actualment es troba en la seva versió número 3.2/3.2.2 i és l'acceptat per part de les AA.PP.

Si voleu ampliar informació sobre el format de factura electrónica Facturae, visiteu la web www.facturae.gob.es .

Encaminament de les factures electròniques als serveis corresponents 

Per tal de facilitar la recepció de la factura electrònica per part dels serveis destinataris, us demanem  que col.loqueu els codis DIR3 a les vostres factures, per tal que aquestes arribin automàticament al servei a qui correspongui la seva tramitació i ens permeti millorar-ne la gestió i reduir-ne els seus terminis de pagament. Aquests codis varien en funció del servei amb qui heu fet la contractació. Podeu consultar els codis DIR3 més avall i a la pàgina inicial sobre facturació electrònica de l'Ajuntament.

També ens ajudarà si situeu a dins de la línia de concepte de la factura, entre parèntesi, el nom de la Regidoria i Servei responsable destinatari de la factura. Si la factura respòn a un número de comanda/expedient/albarà ompleneu també aquestes dades al crear la factura. 

Si utilitzeu l'aplicació Facturae, podeu visualitzar aquest video-tutorial que explica com definir els codis DIR3 i poder-los utilitzar al crear una factura:

Signatura de la factura electrònica

Els requisits de la signatura electrònica d'una factura electrònica per a les AA.PP. s'estableixen a l'article 5 i la disposició transitòria segona de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

Per poder-la signar, heu de disposar d'un certificat de signatura electrònica avançada que pot residir en dispositiu físic o instal.lat al vostre navegador (Certificat de classe 2 de la FNMT, DNIe...). En funció del programari que utilitzeu el mètode podrà variar.

També podeu emprar alguna de les plataformes bancàries o privades que ténen signatura delegada, és a dir, que signen en nom vostre la factura, estalviant-vos aquest pas.

L'enviament de la factura a través del punt general d'entrada. 

Un punt general d'entrada de factures electròniques és una finestreta electrònica única d'entrada de totes les factures electròniques dirigides a una determinada administració (Administració General de l'Estat, Comunitat Autònoma o entitat local).

Les factures electròniques adreçades a l'ajuntament o a algún dels seus organismes vinculats s'envien a través dels seus punts generals d'entrada de factures electròniques. En el cas de Catalunya, el sistema que implementa aquesta funcionalitat és l'e-Fact

L'enviament de la factura electrònica es realitzarà a través d'Internet. Els mètodes més habituals són:

  • A través del portal web del punt general d'entrada de les factures electròniques.
  • Mitjançant la connexió automàtica entre el programa informàtic o el servei de facturació electrònica i el punt general d'entrada de les factures electròniques.

Un cop enviada la factura, i mitjançant l'adreça de correu electrònic que haureu facilitat rebreu notificacions per part del servei e.FACT indicant que la vostra factura s'ha rebut i registrat correctament. Aquest procés pot demorar-se depenent de l'estat de càrrega del sistema e.FACT. En aquesta mateixa adreça, anireu rebent missatges que us informaran dels diferents estats comptables de la vostra factura, fins a finalitzar amb la notificació del pagament d'aquesta.

Si no rebeu aquests correus de confirmació, podeu comprobar en quin estat es troba la vostra factura mitjançant la pestanya "Consulteu l'estat" del punt general d'entrada de factures que hagueu utilitzat per enviar les factures electròniques.

Els punts generals d'entrada de factures electròniques, a part de facilitar l'enviament de factures,  també us permeten consultar l'estat de tramitació de les vostres factures.

A continuació teniu els enllaços als diferents punts d'entrada de factures electròniques.

OrganismeCodis DIR3
Consultar taula de codis
Consultar taula de codis
L00000486
L05080041
L05080015
L00000485
L00000487

* Els organismes dependents que no ténen unitats tramitadores utilitzen un sol codi DIR3 (repetiu el codi en cadascun dels apartats: òrgan gestor - OG, oficina comptable - OC i unitat tramitadora - UT).

Molt important: l'enviament de la factura electrònica al punt general d'entrada produirà el seu registre automàtic en un registre electrònic administratiu, satisfent així l'obligació que totes les factures dirigides a les AA.PP. hagin de registrar-se en un registre administratiu.

  • Compartir