Sou a: Govern Obert i Ensenyaments Artístics / Oficina d'Atenció Ciutadana

Oficina d'Atenció Ciutadana

ATENCIÓ PER INTERNET:

https://tramits.igualada.cat

Aquesta nova plataforma permet a la ciutadania accedir a l’Ajuntament d’Igualada de forma virtual les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. La plataforma permet CONSULTAR el catàleg de tràmits municipals, que actualment conté 308 tràmits, i TRAMITAR on-line una part d’aquests (56 tràmits). Els ciutadans i ciutadanes poden consultar els requisits, terminis, documentació que cal presentar, o descarregar-se la instància de cada tràmit.

ATENCIÓ TELEFÒNICA:

93 803 19 50 PER A TOT EL QUE VULGUIS SABER REFERENT ALS TRÀMITS, SERVEIS I ACTIVITATS MUNICIPALS.

El telèfon 93 8031950 està operatiu de dilluns a dijous, de 8 a 18 hores i els divendres de 8 a 14 hores i atén qualsevol dubte sobre la realització d’un tràmit, informa sobre els serveis i els equipaments municipals i sobre les activitats que es realitzen a la ciutat.

Des de l’equip d’atenció telefònica de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, amb el suport de tots els Serveis municipals us ajudem a:

- Resoldre dubtes sobre la consulta o la realització de tràmits a través de l’e-Tràmits Igualada.

- Rebre informació sobre la documentació que podeu portar prèviament emplenada i la documentació que cal adjuntar per a la realització de cada tràmit.

- Informar-vos sobre qualsevol qüestió referent als diversos equipaments, edificis i serveis municipals (ubicació, horaris d’atenció, característiques dels serveis prestats,etc.)

- Informar-vos sobre les activitats que es realitzen a la ciutat.

ATENCIÓ PRESENCIAL:

HORARI D’ATENCIÓ DE 8 A 18 HORES DE DILLUNS A DIJOUS I ELS DIVENDRES I VIGÍLIES DE FESTIU DE 8 A 14 HORES. CONSULTEU HORARIS ESPECIALS PER PERÍODES D'ESTIU, NADAL I SETMANA SANTA.

Amb la nova Oficina d’Atenció Ciutadana s’ha configurat un equip de persones amb capacitat per a informar de tots els serveis, tràmits i activitats de l’ajuntament i amb la preparació necessària per a iniciar la majoria dels tràmits municipals.

Per a realitzar qualsevol tràmit o gestió municipal cal seguir els següents passos:

1- Indicar a l’informador situat a l’entrada, el tràmit o gestió que es vol realitzar.

2- Agafar número de la màquina dispensadora de tiquets corresponent al tràmit que es vol fer.

3- Passar a la sala d’espera i esperar el torn. Ens hem fixat l’objectiu que aquest temps d’espera en cap cas superi els 10 minuts.

4- Quan a la pantalla situada a la sala d’espera, aparegui el número que tenim al tiquet, entrar a l’espai d’atenció personalitzada, i dirigir-se al número de taula que hagi indicat la pantalla.

DRETS DE LA CIUTADANIA EN L’ATENCIÓ CIUTADANA:

La normativa general en matèria d’administració electrònica, i específicament l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica municipal d’Igualada, reconeixen, entre d’altres, els següents drets de totes les persones que es relacionen amb l’ajuntament d’Igualada:

- Dret a relacionar-se amb l’Administració municipal a través de mitjans electrònics, presentar documents, fer tràmits i procediments i, en general, exercir els drets i les facultats que els reconeix l’ordenament jurídic administratiu (amb els tràmits que es van posat operatius a l’e – Tràmits Igualada).

- Dret a no haver de presentar documents que genera la pròpia Administració municipal o que es generen a la resta de les administracions públiques de conformitat a la normativa aplicable o amb les quals l’ajuntament d’Igualada hagi signat un conveni d’intercanvi d’informació.

- Dret a gaudir de continguts electrònics de qualitat, accessibles, transparents i comprensibles.

EL COMPROMÍS DE QUALITAT EN L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA:

- Que els ciutadans i les ciutadanes siguin atesos realitzant una única cua i un únic temps d’espera, sense necessitat de desplaçar-se per diversos punts d’atenció municipal.

- Que el temps d’espera presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana se situï de forma gradual per sota dels 10 minuts.

- Que cap ciutadà o ciutadana hagi de traslladar dues vegades la mateixa sol.licitud d’informació, queixa o suggeriment a l’ajuntament, rebi la confirmació de recepció en 24 hores i tingui una resposta sobre el compromís que s’adopta en el termini màxim de 10 dies.

  • Compartir