Sou a: Qualitat Urbana / Medi Ambient / PORTA A PORTA COMERCIAL (PaP) / PORTA A PORTA PER A ESTABLIMENTS COMERCIALS

PORTA A PORTA PER A ESTABLIMENTS COMERCIALS

El Porta a Porta de residus comercials és un sistema de recollida de deixalles que consisteix en deixar els residus separats davant la porta de l’establiment, segons determina un calendari per cada fracció de residus. A partir de finals de juny del 2022, els establiments grans generadors de residus de la ciutat iniciaran aquest sistema de recollida.

Abans de la implantació, es realitzaran diverses actuacions i s’entregarà als establiments el material necessari per fer possible aquesta recollida. Entre les actuacions previstes, s’han organitzat unes sessions participatives, en format presencial i telemàtic, amb comerços i restaurants per recollir les seves propostes i suggeriments.

SESSIONS PARTICIPATIVES PER A COMERÇOS, RESTAURANTS I PARADISTES DEL MERCAT

Inscripció prèvia a les sessions

Per tal de garantir el bon funcionament i la qualitat del debat en aquestes sessions participatives és necessària la inscripció prèvia al dia i horari que assistireu. Es prega responsabilitat i compromís amb la data confirmada. D’altra banda, un cop rebem el vostre formulari d’inscripció, prèviament a la reunió us enviarem l’enllaç de les sessions telemàtiques.

Per inscriure-us a la sessió haureu d’omplir el formulari web que trobareu al següent enllaç: https://ja.cat/pKTYG

*En cas de no poder fer la inscripció mitjançant el formulari, podeu inscriure-us-hi trucant al telèfon de l’Ajuntament 93 8031950 ext. 2558 de 8 h a 15 h.

PER QUÈ EL SISTEMA PORTA A PORTA?

En els mesos vinents s’iniciarà a Igualada un nou sistema de recollida de residus Porta a Porta Comercial per a grans generadors, comerços i establiments. Aquest sistema consistirà a recollir els residus separats, davant de la porta, segons un calendari i horari establerts, com ja s’està fent actualment de forma voluntària i per a algunes fraccions.

La implantació d’aquest sistema és un projecte de ciutat, que té dos pilars:

En primer lloc, la millora en la recollida selectiva suposa un avanç ambiental important. Aquest sistema permetrà la recuperació de molts materials que fins ara acabaven a l’abocador. Som responsables amb el medi ambient.

En segon lloc, la Unió Europea penalitza econòmicament cada cop més la generació de rebuig. Amb aquesta actuació, Igualada es pot arribar a estalviar més de mig milió d’euros sols de cànon d’abocament. Som responsables amb la gestió dels recursos de tots.

Des del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Igualada, (coma) volem comptar amb el conjunt d’activitats i comerços implicats i adaptar aquest nou sistema de recollida a les particularitats de la nostra ciutat. Per això, hem organitzat sessions participatives adreçades a les activitats econòmiques. Aquestes trobades consistiran a explicar què és i com funciona el sistema Porta a Porta, incloure propostes, debatre-les i finalment prioritzar-les amb l’objectiu de definir i prendre decisions.

Els residus comercials

Els residus comercials representen de mitjana als municipis catalans entre un 36% i un 40% del total de residus que es generen. Per aquest motiu, el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora dels residus estableix l’obligatorietat de la correcta separació en origen i el reciclatge/valorització de totes les fraccions de residus, també a les activitats comercials i industrials.

Per aquest motiu l’Ajuntament d’Igualada assumeix aquest repte amb dos objectius: per una banda, facilitar als establiments el compliment d’aquesta normativa amb un sistema de recollida adaptat a les necessitats i generació de residus de les activitats comercials i per altra banda, incrementar els índexs de reciclatge de la ciutat millorant així el nivell de sostenibilitat.

  • Compartir