Sou a: Qualitat Urbana / Serveis Municipals / Serveis Municipals

Serveis Municipals

La regidoria de Serveis Municipals coordina i gestiona els serveis municipals bàsics així com les funcions de manteniment, conservació i neteja del municipi. La nostra missió és vetllar pel manteniment general dels serveis bàsics i de l’espai públic de la ciutat d’Igualada.

L’àrea de Serveis Municipals s’encarrega tant dels aspectes més infraestructurals, com les xarxes bàsiques de serveis i subministrament (enllumenat, clavegueram,....); dels aspectes de manteniment de l’espai públic, com el servei d’obres o les tasques de manteniment de l’espai públic i del manteniment de les dependències municipals.

La regidoria de Serveis Municipals és també l’àrea responsable de les brigades municipals, encarregades del manteniment de la via pública, els parcs i els jardins d‘Igualada. Les seves competències també passen per la relació amb les companyies de serveis, el manteniment dels edificis municipals i el sanejament en sòl urbà.

BRIGADA MUNICIPAL

La brigada municipal, s’encarrega del manteniment general del municipi, del seu espai públic i dels seus serveis bàsics. A més, desenvolupa importants tasques de suport logístic en actes i festes.

Els operaris de la brigada tenen un perfil molt polivalent i fan feines de paleta, pintura, manyeria, lampisteria, jardineria i senyalització vertical. Entre d’altres, són els encarregats de mantenir en condicions les voreres i calçades de la via pública i d’arreglar els desperfectes dels edificis municipals, així com de renovar el mobiliari urbà malmès i mantenir les fonts d’aigua potable i les fonts ornamentals.

 Per fer front a les seves tasques de manera eficient, el servei s’estructura en diferents equips.

  • Compartir