Sou a: Inici / Serveis / Sanitat i salut pública / Servei de prevenció i control de la legionel·losi

Servei de prevenció i control de la legionel·losi

Regidoria responsable: Entorn Comunitari i Cooperació

Descripció del servei:

Prevenció i control de la legionel·losi en espais públics

La legionel·losi és una malaltia que afecta les vies respiratòries i que, depenent de les característiques del malalt, pot ser molt greu.

La legionel·la és un bacteri ambiental que es troba molt estès a la natura i entra a l'organisme per inhalació d'aerosols contaminats. Del medi natural pot passar a algunes instal·lacions que contenen aigua i, si troba les condicions òptimes pel seu creixement i multiplicació, es dispersa en forma d'aerosol i es converteix en focus d'infecció per a les persones que l'inhalen.

Per això, la millor manera de prevenir la seva aparició és adoptar mesures de prevenció per evitar la seva colonització, la multiplicació i la dispersió.

Competències municipals en matèria de prevenció i control de legionel·losi

Seguint el Decret 352/2004, de 27 de juliol pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi, els ajuntaments són els encarregats d’establir el cens d’empreses amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius (art. 4 Decret 352/2004), alhora que han de realitzar funcions inspectores en instal·lacions de baix risc i funcions de col·laboració en les d’alt risc i en cas de brot epidèmic amb el Departament de Salut de la Generalitat (art. 27 Decret 352/2004).

L'Ajuntament d’Igualada, mitjançant una empresa externa, realitza la prevenció i el control de la legionel·losi en sistemes d'aigua sanitària en els edificis i espais públics del municipi considerats de baix risc.

Tota persona titular d’instal·lacions de risc (definides a l’article 2 del Decret 352/2004) és responsable que es portin a terme els programes de manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions i es verifiqui l’eficàcia d’aquests programes mitjançant controls analítics periòdics. La contractació d’un servei de manteniment no eximeix al titular de la instal·lació de la seva responsabilitat.

Instal·lacions que poden transmetre legionel·losi

L'article 2 del Decret 352/2004 classifica les instal·lacions en els tipus següents:

Instal·lacions d' alt risc :

 • Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
 • Centrals humidificadores industrials que generen aerosols.
 • Sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn.
 • Instal·lacions termals.
 • Balnearis, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d'hidromassatge, tractaments amb raigs a pressió i d’altres.

Instal·lacions de baix risc :

 • Humectadors.
 • Fonts ornamentals.
 • Sistemes urbans de reg per aspersió.
 • Elements de refrigeració per aerosolització a l’aire lliure.
 • Sistemes d'aigua contra incendis.
 • Sistemes d’aigua d’instal·lacions interiors d’edificis (excepte sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn)
 • Altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols.
 • Instal·lacions de  risc en teràpia respiratòria :
  • Equips de teràpia respiratòria
  • Respiradors
  • Nebulitzadors
  • Altres equips mèdics que entrin en contacte amb les vies respiratòries

Les instal·lacions que més freqüentment estan associades a brots epidèmics són:

Notificacions de torres de refrigeració i condensadors evaporatius

Notificacions de torres de refrigeració i condensadors evaporatius 

Els titulars d’aquest tipus d’instal·lacions són els responsables d’aplicar o contractar els serveis necessaris per aplicar un programa de manteniment i control periòdic.
També estan obligats a notificar a l’Ajuntament, abans de la seva posada en marxa, el nombre i les característiques de la torre o condensador, així com les modificacions que afectin el sistema, mitjançant el model de fitxa tècnica que figura en el següent enllaç

Controls periòdics

Igualment, els titulars de torres de refrigeració i condensadors evaporatius han de sol·licitar una revisió anual a una empresa autoritzada que emetrà el pertinent certificat de manteniment. Aquest certificat s’haurà de presentar anualment al Departament de Sanitat i Salut Pública de l’Ajuntament d’Igualada.

Factors que afavoreixen la transmissió de legionel·losi

La transmissió aèria de Legionella pneumophila té lloc quan es donen les circumstàncies següents:

 • La Legionel·la entra en les instal·lacions. 
  Aquest fet pot produir-se per:
  • Ús d'aigua contaminada.
  • Falta d'aïllament de fonts de contaminació externa.
 • La Legionel·la es multiplica. 
  La multiplicació es produeix per:
  • Ús de materials que faciliten la formació de biofilm.
  • Aigua estancada.
  • Falta de neteja i desinfecció.
  • Temperatures entre 20 i 40 °C.
 • La Legionel·la es pot dispersar: 
  La dispersió ve afavorida per:
  • Falta d'eficàcia del separador de gotes en torres de refrigeració.
  • Ús de carxofes de dutxa amb orificis petits que afavoreixen l'aerosolització en sistemes d'aigua calenta sanitària.

Mesures preventives

Les mesures preventives es troben recollides als articles 6 i 7 del RD 865/2003 pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris de prevenció i control de legionel·losi.

Les mesures preventives per evitar la transmissió de legionel·losi consisteixen en:

 • Evitar l'entrada:
  • Ús d'aigua de xarxa amb garantia sanitària.
  • Aïllament de fonts de contaminació externa.
 • Evitar la multiplicació:
  • Utilització de materials adequats.
  • Accessibilitat en el seu manteniment.
  • Compliment del programa de manteniment i neteja: evitar estancaments, desinfecció i control analític.
  • Evitar temperatures entre 20 i 40°C (interval de creixement de la Legionel·la)
 • Evitar la dispersió:
  • En torres de refrigeració:
   • Ubicació adequada.
   • Separador de gotes d'alta eficàcia.
  • En sistemes d'aigua calenta sanitària:
   • Ús de carxofes de dutxa amb orificis grans.
   • Neteja periòdica.

Qui pot rebre aquest servei?

Tota la ciutadania


S'ha de pagar?

L'Ajuntament paga l’empresa externa que fa els controls en sistemes d'aigua sanitària en els edificis i espais públics de baix risc.

Com s'hi accedeix?

Dirigint-se al Departament de Sanitat i Salut Pública, ja sigui presencialment (C/St. Martí de Tous, 6), per telèfon 93 803 19 50 (ext.2465) o enviant un mail a promociosalut@aj-igualada.net

 • Compartir