Sou a: Inici / Noticies / Ajuts per creació de treball estable i nous autònoms

Ajuts per creació de treball estable i nous autònoms

Des del 12 de setembre fins el 9 d’octubre estarà obert el termini per a presentar les sol·licituds per a les dues convocatòries
04-09-2017

Amb l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica, l’Ajuntament d’Igualada obre aquest mes de setembre la convocatòria per a dues línies d’ajut.

D’una banda, es dóna continuïtat un any més a les subvencions per la Creació de Llocs de Treball Estable. Es tracta d’un incentiu directe a la contractació indefinida de treballadors que té com a objectiu fomentar l’estabilitat del mercat laboral i reduir la taxa de temporalitat al municipi.

Els ajuts van adreçats a les empreses i les entitats sense ànim de lucre igualadines que en el decurs del darrer any hagin realitzat contractacions estables. Aquestes contractacions hauran d’haver estat formalitzades entre l’1 de setembre del 2016 i el 31 d’agost del 2017 i haver-se mantingut en alta durant tot el període. Per tal de determinar la quantia de les subvencions, es tindrà en consideració un seguit de variables sociolaborals en relació al sexe i l’edat de la persona contractada. També es tindrà en compte el domicili del contractat, amb especial atenció als empadronats a la ciutat d’Igualada. I, a més, es contemplaran especialment aquelles empreses amb forma jurídica de societat cooperativa.

Cada lloc de treball estable que obtingui subvenció es dotarà amb la quantitat mínima de 600 euros o podrà dotar-se en la seva part proporcional en cas de contractacions a temps parcial o contractacions de fixes discontinus, sempre i quan la jornada parcial sigui igual o superior al 50%, agafant com a referència la jornada laboral completa de 40 hores setmanals.

D’altra banda i com a novetat d’aquest any, a fi i efecte d’incentivar la creació del propi lloc de treball per part de les persones en situació de desocupació i facilitar la posada en marxa d’una activitat econòmica empresarial o professional, l’Ajuntament convoca per primera vegada una línia de subvencions adreçada  a les persones desocupades que s’estableixin com a treballadors autònoms.

Poden sol·licitar la subvenció, doncs, les persones desocupades que s’hagin establert com a empresaris individuals i causat alta alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017 i que, com a mínim, mantinguin aquesta alta fins a la data de presentació de la sol·licitud i durant sis mesos ininterromputs.

L'Ajuntament subvencionarà per cada nova alta al RETA de la Seguretat Social, fins el màxim del 100% de la quota mensual a pagar durant els sis primers mesos un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte i, fins el màxim del 50% de la quota mensual a pagar els sis mesos següents un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 500 euros. Aquests percentatges de subvenció podran variar a la baixa, segons sigui el nombre de sol·licituds aprovades i la disponibilitat econòmica resultant.

Les sol·licituds de subvenció per a ambdues convocatòries es presentaran presencialment al registre d’entrada de l’Ajuntament o electrònicament al Registre Electrònic –si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica acceptada– per mitjà d’una instància segons el model oficial que es podrà aconseguir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i al web tramits.igualada.cat. Cal tenir en compte que, per a les persones jurídiques, la presentació electrònica és obligatòria.

Per qualsevol consulta es pot contactar amb l’Ig-nova Tecnoespai al telèfon 93 806 65 55 o a , o bé amb Ig-nova Empresa al 93 805 04 09 i a . Es poden consultar les bases i els impresos necessaris per a la presentació de les sol·licituds AQUÍ.

  • Compartir