Sou a: Inici / L'Ajuntament / Perfil del contractant

Perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió mitjançant el qual es publiquen les adjudicacions d'obres de valor estimat superior a 40.000 euros i la resta de contractes superiors a 15.000 euros.

El perfil us facilita l’accés a tota la informació i documentació d’aquestes licitacions i adjudicacions municipals, alhora que garanteix la transparència dels expedients de contractació.

En el perfil hi trobeu les licitacions que estan en curs, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que les regulen, els requisits de presentació de les proposicions i tota la informació essencial de cada procediment concret, així com els contractes que estan adjudicats, les dades bàsiques de l’adjudicació i altra informació contractual. Així mateix, també us permet consultar la normativa de caràcter general aplicable als procediments de contractació.

Perfils del contractant de l'Ajuntament d'Igualada i els seus organismes vinculats.

Ajuntament d'Igualada

Consorci Escola Tècnica d'Igualada CETI

Consorci Sociosanitari d'Igualada

Organisme Autònom Municipal d'Ensenyaments Artístics d'Igualada

  • Compartir