Sou a: Inici / Noticies / El ple d’Igualada aprova les bases per les beques per cursar estudis de grau i post grau universitaris

El ple d’Igualada aprova les bases per les beques per cursar estudis de grau i post grau universitaris

El ple també ha aprovat per unanimitat el Compte General de l’Exercici 2022 de l’Ajuntament d’Igualada
26-07-2023

Aquest dimarts, 25 de juliol ha tingut lloc el Ple Municipal ordinari del mes de juliol de l’Ajuntament d’Igualada. Aquest s’ha iniciat donant compte de la contractació d'una dinamitzadora, un peó paleta de cementiris i vuit paletes així com del nomenament dels regidors i regidores en règim de dedicació exclusiva, parcial i del personal eventual i dels vocals a les diferents comissions informatives.

A més també s’ha donat de la modificació del decret de nomenament del regidor del grup municipal de poble actiu en règim de dedicació parcial, la contractació amb caràcter urgent d'un peó pintor i de modificació del decret de delegació de competències de l'alcalde a favor dels regidors i regidores

En la seva part resolutiva, el ple ha aprovat l’establiment del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació i determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual.

També s’ha aprovat la modificació relativa al cartipàs municipal amb els vots favorables de Junts per Igualada i Esquerra i l’abstenció d’Igualada Som-hi i Poble Actiu.

Tots els grups han votat favorablement al nomenament, en relació al cartipàs municipal, dels membres representants als òrgans col·legiats dels grups municipals d’Igualada Som-hi, Esquerra republicana i Poble Actiu.

El ple ha delegat, també, a la Junta de Govern Local la competència per a la resolució dels expedients sancionadors per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu relatius a la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i relatius al mercat municipal. Hi ha votat a favor tots els grups municipals excepte Poble Actiu que s’ha abstingut.

La mateixa lògica de votació s’ha repetit en l’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament d’Igualada a la segona pròrroga del contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

El ple del mes de juliol també ha aprovat la revisió excepcional de preus per a la contractació de les obres corresponents al projecte bàsic i executiu del nou edifici del Campus de Ciències de la Salut de la universitat de Lleida a Igualada. Tots els grups hi ha votat a favor excepte Poble Actiu que s’ha abstingut.

El ple també ha aprovat per unanimitat el segon atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada a entitats sense ànim de lucre per a projectes i activitats d’interès social que duguin a terme i per al seu funcionament.

En l’apartat d’universitat s’han aprovat les bases específiques reguladores de les subvencions de l'Ajuntament d’Igualada per a cursar estudis de grau i post graduació universitària. El ple ha rebutjat una esmena presentada per ERC i ha aprovat les bases amb els vots favorables de Junts per Igualada, l’abstenció d’ERC i Poble Actiu i el vot contrari d’Igualada Som-hi.

En l’apartat  d’Hisenda s’ha aprovat per unanimitat el Compte General de l’Exercici 2022. També una operació de tresoreria amb el Banco Santander amb els vots favorables de tots els grups excepte Poble Actiu que s’ha abstingut i també s’ha aprovat un contracte de préstec amb Banc Sabadell amb els vots favorables de Junts per Igualada i l’abstenció de la resta de grups municipals.

També s’ha aprovat la modificació de crèdit 5-2023 amb els vots favorables de Junts per Igualada i l’abstenció de la resta de grups municipals.

La part no resolutiva del ple ha aprovat quatre mocions:

Una moció no resolutiva presentada per Junts per Igualada per reclamar a la Generalitat l’ampliació de l’Institut Milà i Fontanals que s’ha aprovat per unanimitat.

Una moció no resolutiva, presentada també per Junts per Igualada, de suport a les comunitats de veïns d’Igualada per exigir a la Generalitat l’ampliació de pressupost per les inversions realitzades d’instal•lació d’ascensors en els seus edificis, denegades per manca de pressupost, aprovada també per unanimitat.

També per unanimitat s’ha aprovat una moció no resolutiva d’Igualada Som-hi per sol•licitar l’Ampliació de l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada.

Finalment s’ha aprovat una moció no resolutiva presentada per ERC Igualada per mantenir les Barraques de la Festa Major d'Igualada que ha comptat amb el suport de tots els grups municipals excepte Junts per Igualada que s’ha abstingut.

  • Compartir
Pertany a: