Sou a: Inici / Noticies / Informe 2014 de la Sindicatura Municipal de Greuges

Informe 2014 de la Sindicatura Municipal de Greuges

L’objectiu d’aquesta exposició és fer conéixer al consistori les demandes de la ciutadania.
29-04-2015

La Síndica Municipal de Greuges, Rosa Sánchez, ha presentat  la memoria de l’activitat realitzada al llarg del 2004 davant del ple municipal, celebrat aquest dimarts, 28 d’abril. L’objectiu d’aquesta exposició és fer conéixer al consistori les demandes de la ciutadania.

La Síndica ha apuntat que en aquest 2014 hi havia hagut un increment d'un 23% respecte de l’any anterior, per bé que algunes de les queixes o consultes no afectaven l’Ajuntament i havien estat derivades a altres organismes. En concret  s’ha passat dels 87 casos del 2013 als 107 de l’any passat.

D’aquests, 36 han estat consultes, assessoraments i informacions, 68 queixes i 3 actuacions d’ofici .
Rosa Sánchez ha afirmat que un cop més arribava a la conclusió que “ciutadans i persones de la comarca, ens tenen com a punt de referència quan no saben ben bé a qui dirigir la seva reclamació. En aquests casos des de l’oficina escoltem i atenem les inquietuds de qui ens visita i intentem assessorar-lo el millor possible, ja que considerem que la Síndica ha d’estar al servei de les persones fins i tot més enllà de les seves obligacions. Posteriorment, es recomana o es deriva el cas al departament o organisme afectat”.

De les 68 queixes rebudes i admeses, a 45 s’ha donat resposta per part de la Sindicatura, i en 19 ocasions s’ha aconseguit una mediació amb solució amistosa solucionant així l’objecte de la queixa. També hi ha hagut 16 queixes que després dels informes dels departaments corresponents, s’han desestimat; 3 han estat arxivades per desistiment del ciutadà, i 4 que actualment estan en tràmit.

Pel que fa als problemes més recurrents, els sorolls a la via pública o en establiments d’oci continuen sent qüestions que preocupaen molts veïns. Uns veïns que segons la Síndica “no troben la manera de lliurar-se d’aquesta manca de respecte envers el dret al descans i a una intimitat tranquil•la, sense crits, música a tot volum i aldarulls”.

Una altra de les preocupacions principals és la brutícia d’algunes zones i algunes places concretes que, com va explicar Sànchez “malgrat que s’hagi intensificat la neteja responent així a les queixes veïnals i l’esforç fet per part de la regidoria d’Entorn, continuen presentant un aspecte poc salubre i poc acollidor”.

Alguns casos concrets d’actuacions policials que segons alguns veïns no han estat prou sensibles, són també motiu de queixa davant de la Sindicatura, tot i que com assegura Sànchez, aquests casos són “puntuals i mai extrapolables al conjunt del servei”

Finalment, la manca de recursos d’algunes famílies continua sent la tònica dominant pel que fa a les queixes contra serveis socials, que com afirma la Síndica, “moltes vegades, pel fet d’anar desbordats de feina, no poden atendre amb la paciència i amabilitat que aquestes famílies o algun dels seus membres desitjarien i que, evidentment, també voldrien els mateixos actors de serveis socials”.

Pel que fa al detall sobre les temàtiques de les queixes, en concret n'hi ha hagut 10 sobre multes, 10 sobre serveis socials, 10 sobre el manteniment via publica,8 relacionades amb cultura, educació i esports, 6 sobre responsabilitat patrimonial, 6 sobre medi ambient i soroll, 5 sobre mobilitat, 4 sobre impostos, 3 sobre actuacions policials, 2 sobre la sindicatura, 2 sobre l’Espai Civic Centre, 2 sobre promoció econòmica, 1 sobre recursos humans,  1 sobre llicències d’activitat, 1 sobre sanitat i salut, 1 sobre urbanisme i 35 relacionades amb altres temes.

Pel que fa als canals que han fet servir els ciutadans per fer les seves queixes, cal dir que 77 persones ho han fet de forma presencial, 7 per telèfon, 19 per e-mail, 1 persona ha fet servir altres canals com el correu convencional o el fax, i en 3 ocasions s’ha actuat d’ofici.

Podeu consultar la memòria completa aquí: http://www.igualada.cat/fitxers/ajuntament/sindicatura/MEMRIASINDICA2014.pdf

  • Compartir