Sou a: Inici / Noticies / Impuls al nou PDU d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena

Impuls al nou PDU d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena

El Pla classificarà i ordenarà un sector de més de 300 hectàrees de superfície per a activitats econòmiques al nord d’Igualada i integrarà també l’àmbit a on es podran traslladar els adobers del barri del Rec
29-07-2017

La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC), presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat avui iniciar la redacció d’un Pla director urbanístic (PDU) d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena, recollint així la demanda dels ajuntaments de la comarca.

La Conca d’Òdena ocupa una posició central a Catalunya i a la comarca de l’Anoia, una bona situació reforçada per les infraestructures que hi transcorren. També és un terreny amb relleu suau, característica que el fa apte per a la construcció d’equipaments industrials i logístics d’alta capacitat.

Històricament, la Conca d’Òdena ha acollit una important activitat industrial i terciària i els seus municipis col·laboren per impulsar sectors estratègics com el del gènere de punt, els adobats de pell, la salut i les tecnologies de la comunicació.

Nova generació de plans directors · Amb la voluntat de continuar desenvolupant aquestes activitats econòmiques, el Pla director urbanístic (PDU) de la Conca d’Òdena, aprovat el 2008, ja preveia diverses actuacions supramunicipals.

No obstant, la regulació d’aquestes actuacions no es va poder concretar atesa la limitació de facultats que la legislació urbanística atorgava en aquell moment als PDU. Per això es va fer mitjançant l’establiment de directrius que no permetien actuacions immediates i que caldria concretar a través de les figures de planejament urbanístic municipal.

És a partir d’una modificació legislativa de l’any 2012 que els PDU sí que tenen la capacitat de classificar i qualificar sòl, delimitar i ordenar sectors supramunicipals i possibilitar la seva execució directa.

Nou sòl per a activitats econòmiques · És per això que el Departament de Territori i Sostenibilitat redactarà un PDU d’abast supramunicipal que classificarà i ordenarà diversos sectors per acollir activitats econòmiques: un de més de 300 hectàrees, al nord d’Igualada, que permetrà disposar de parcel·les de grans dimensions, i un altre sector discontinu, que en total abasta un àmbit de 43 hectàrees, a l’oest d’aquesta ciutat. Aquest darrer podria acollir els adobers actualment instal·lats al barri del Rec d’Igualada.

L’impuls a aquest nou Pla director comportarà la necessitat de modificar el PDU de la Conca d’Òdena de 2008 i de replantejar el PDU del Parc d’innovació del cuir i la marroquineria d’Igualada-Jorba, aprovat inicialment, per integrar-lo en el nou document.

A més d’ordenar aquests sectors, el nou PDU establirà determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i les mercaderies, el transport públic, la protecció del paisatge i el manteniment dels valors culturals i històrics de la Conca d’Òdena.

(*informació via Generalitat de Catalunya)

  • Compartir