Sou a: Inici / Noticies / Millora dels indicadors de reciclatge durant l'any 2016

Millora dels indicadors de reciclatge durant l'any 2016

La generació de residus per càpita l’any passat es va situar per sota de la mitjana comarcal i s’acosta a la mitjana de Catalunya
25-10-2017

Els nivells de reciclatge de la ciutat d’Igualada continuen millorant i, segons ha explicat aquest dimecres, 25 d’octubre, el tinent d’alcalde de Qualitat Urbana, Jordi Pont, ho fan “a bon ritme, incrementant els percentatges de recollida selectiva i reduint el rebuig de manera continuada des del 2014”.

El 2016 la generació de residus per càpita es va situar en els 1,39 quilos per habitant i dia –el 2015 aquest indicador era d’1,45 quilos per habitant i dia–, trencant d’aquesta manera la barrera dels 1,40 quilos per habitant i dia, situant-se per sota de la mitjana comarcal –1,44 quilos per habitant i dia– i molt a prop de la mitjana de Catalunya –1,36 quilos per habitant i dia–.

La generació total de residus a la capital de l’Anoia va ser de 19.769 tones, baixant per primera vegada, des de l’any 2005, de les 20.000 tones. D’aquestes, però, 14.402 tones corresponen a la fracció resta o rebuig, que encara suposa un 72,85% dels residus generats. Pont apunta, per això, que “malgrat que el 2016 es van reduir notablement les 15.330 tones que s’havien recollit el 2015, encara hi ha molta feina a fer per millorar en aquest apartat, en aquesta línia treballem”.

Pel que fa a la recollida selectiva total, el 2016 es va arribar al 27,15% –l’any 2015 havia estat del 25,35%–, lluny encara de l’objectiu del 50% previst per a l’any 2020 per l’Agència de Residus de Catalunya, tot i que segons Pont “s’avança en la bona línia”. En les quatre fraccions de recollida selectiva, orgànica, envasos lleugers, vidre i paper i cartró, han augmentat les tones recollides, així com a les altres fraccions recollides selectivament, com són residus d’aparells elèctrics i electrònics, piles, fluorescents, olis, o fustes, entre altres.

A partir de les campanyes dirigides a l’àmbit comercial des del departament municipal de Medi Ambient l’any 2016 i especialment el 2017, com les d’envasos lleugers i vidre dirigides al sector HORECA o la de recollida d’orgànica porta a porta dels grans productors, i amb la modificació de les ordenances fiscals pel que fa a les taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans, prevista per a l’any 2018, es preveu que els índexs de reciclatge continuïn augmentant i la generació de rebuig segueixi disminuint, com així ho mostren ja les dades preliminars de l’any 2017.

Les modificacions en la taxa d’escombraries que recentment s’han aprovat de cara a l’any vinent, ha recordat Pont, són una eina necessària per tal de compensar l’augment creixent del cànon que l’Agència de Residus de Catalunya cobra per cada tona de rebuig dipositada a l’abocador. Altres mesures amb aquest objectiu són la redacció i aplicació del Pla Local de Prevenció de Residus Municipals, l’ambientalització de les festes i esdeveniments a la ciutat, la implantació de la recollida de matèria orgànica a grans productors, les campanyes informatives a comerços i també l’activitat inspectora i sancionadora. Tots ells “eixos bàsics per aconseguir els canvis necessaris”.

Aquest cànon, que se situava en els 12 euros per cada tona el 2012, se situarà en els 47,10 euros per tona el 2020. Per tant, si els igualadins generen al voltant de les 15.000 tones anuals de rebuig, es passaria de pagar uns 180.000 euros el 2012 a uns 706.500 euros el 2020. Pont afirma, doncs, que “és prioritari reduir la generació de rebuig” i, en aquesta línia, ja s’estudien diversos sistemes de control i inspecció “perquè aquelles llars, comerços i indústries que menys reciclen paguin més i que aquelles que ho facin correctament es vegin recompensades”.

Un exemple de les accions de control que ja s’han començat a implantar és la informació, resolució de dubtes, inspecció i, si s’escau sanció, dels comerços que no compleixin l’obligatorietat de separar els seus residus en cinc fraccions. Les sancions poden anar dels 400 euros les més lleus als 4.000 euros les més greus.

Nou reglament de la deixalleria municipal · Segons s’ha explicat també avui, els anys d’experiència de l’Ajuntament en la gestió de la deixalleria municipal, la incorporació ara fa uns anys del servei de deixalleria mòbil, així com la necessitat d’incorporar nous mecanismes per fomentar la prevenció, la reutilització i el reciclatge, conjuntament amb la conveniència de concretar els criteris d’accés a la deixalleria i les quantitats màximes admeses, entre altres, han fet convenient la redacció d’un nou reglament adaptat a les noves necessitats.

Entre les novetats que incorpora aquest reglament, destaquen el foment de la reutilització –en funció de l'estat i tipologia dels objectes o materials es decidirà si són aptes per a reutilització i, en aquest cas, s’ubicaran sota cobert i en un espai destinat a tal efecte–, la inclusió del concepte de deixalleria mòbil, la posada en funcionament de les targetes de servei –permetran accedir a bonificacions de la taxa d’escombraries l’any següent–, la concreció del concepte d’usuari –ho són les persones físiques que posseeixin residus no generats per una activitat econòmica i que estiguin empadronades a Igualada i també les persones, físiques o jurídiques, que generin residus per activitat comercial o de serveis, sempre que no superin els 75 m2 de superfície inclòs l’espai d’emmagatzematge–, l’aclariment de les normes d’utilització i funcionament del servei de deixalleria així com els residus admesos i no admesos tant a la deixalleria fixa com la mòbil i, finalment, la incorporació nous criteris d’operació, logística i manteniment.

  • Compartir