Sou a: Inici / Noticies / Proposta d'ordenances fiscals per a l'any 2017

Proposta d'ordenances fiscals per a l'any 2017

L’acord del govern municipal amb els partits socialista i popular comporta novetats en impostos com l’IBI o les plusvàlues i canvis en taxes com escombraries o llicència d’obertura.
11-10-2016

L’Ajuntament d’Igualada ha presentat aquest dilluns, 10 d’octubre, la proposta d’ordenances fiscals per a l’any 2017, que se sotmetran a l’aprovació del ple el proper dimarts, dia 18. A la proposta del govern s’hi han incorporat diferents iniciatives dels Socialistes d’Igualada i del Partit Popular i, per això, avui n’han donat els detalls, en representació del govern l’alcalde, Marc Castells, i en representació dels grups socialista i popular, els seus portaveus, Jordi Riba i Joan Agramunt.

Els tres han posat en valor la bona disposició de totes les parts a l’hora de trobar punts d’entesa i l’alcalde ha apuntat que “ara fa un any es va consensuar el pressupost amb el partit socialista, ara plantegem unes ordenances fiscals amb iniciatives tant dels socialistes com dels populars, i creiem que aquesta és la millor manera de treballar, sumar esforços per la ciutat i compartir idees pensant en els ciutadans”. Riba i Agramunt, de la seva banda, s’han mostrat igualment satisfets i han coincidit a afirmar que aquestes són unes ordenances fiscals que tenen molt presents tant els ciutadans com les empreses de la ciutat.

Una de les principals mesures plantejades és la rebaixa del tipus de gravamen de l’IBI, que passarà del 0,96% actual al 0,92%. A la pràctica, això suposarà que el rebut es congelarà en el proper exercici, ja que aquesta reducció ha d’anivellar l’increment de la base cadastral, que s’actualitza anualment des de l’any 2010. Castells ha recordat que, des de l’any 2011, quan el tipus impositiu era del 1,02%, l’Ajuntament l’haurà rebaixat en sis anys en un 10%, seguint així “la voluntat d’alleujar progressivament la càrrega fiscal als ciutadans”. Ha destacat, en aquesta línia, que el 2017 també es mantindran vigents els ajuts per al pagament de l’IBI adreçats a famílies nombroses, amb bonificacions que en conjunt superen els 60.000 euros, i també a famílies monoparentals i persones grans i pensionistes, arribant en aquest cas als 150.000 euros anuals.  

La proposta presentada avui implica també una rebaixa en l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) o de Plusvàlues, pels increments generats en un període de temps entre els 16 i els 20 anys, passant del 2,7 al 2,6%. Els altres impostos de competència municipal no experimentaran cap variació ni a l’alça ni a la baixa: són l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Pel que fa a les taxes, són novetat destacada l’increment d’un 10% de la taxa d’escombraries als comerços, serveis i indústries de més de 1.000 m2, considerats grans generadors de residus, i la rebaixa d’un 10% de la mateixa taxa als comerços, serveis i indústries de menys de 75 m2, passant de 231 a 208 euros. Tant Riba com Agramunt han coincidit a ressaltar que “mesures com aquestes contribueixen a avançar cap a la progressivitat fiscal i uns impostos més equilibrats i justos”.

L’Ajuntament, segons ha afegit Castells, també aposta per congelar la taxa de recollida d’escombraries domiciliària i per mantenir les bonificacions en aquest capítol als majors de 65 anys i pensionistes amb ingressos baixos, un fet que l’any 2016 ha suposat a aquest col·lectiu en conjunt un estalvi de més de 42.000 euros. A banda, l’Ajuntament preveu reduir en un 21% la quota mínima per l’obertura d’establiments industrials i activitats, passant de 405 a 320 euros.

La darrera novetat pel que fa a les taxes i preus públics, que a grans trets no incorporen més novetats significatives, és l’assumpció per part de l’Ajuntament d’una taxa que fins ara recaptava la Generalitat de Catalunya. És la corresponent a l’autorització de l’emmagatzematge de residus especials durant un període superior a sis mesos, una taxa ja existent que ara passa a ser de competència municipal.

  • Compartir