Sou a: Inici / Noticies / S’inicia el termini de sol·licitud d’ajuts per al pagament de l’IBI

S’inicia el termini de sol·licitud d’ajuts per al pagament de l’IBI

Poden demanar la subvenció els majors de 65 anys o pensionistes, les persones entre 55 i 65 anys en situació d'atur de llarga durada i els membres de famílies monoparentals
23-09-2019

El 16 de setembre es va obrir el termini per a la sol·licitud d’ajuts per al pagament de l’IBI. Les sol·licituds es poden tramitar fins al dia 31 d’octubre, a l’OAC municipal, i es pot concertar cita prèvia trucant al 938031950.

L’ajut de l’IBI s’adreça a persones majors de 65 anys o pensionistes per raó de jubilació, viudetat, invalidesa permanent en grau de total, absoluta i gran invalidesa, o beneficiaris d'una pensió no contributiva (PNC). També hi poden optar les persones entre 55 i 65 anys en situació d’atur de llarga durada superior a 540 dies immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de l'ajut.

Els requisits per a accedir-hi  especifiquen que la persona sol·licitant ha d’estar empadronat al domicili d’Igualada pel qual es demana la subvenció. Les membres de la unitat de convivència no poden ser titulars en propietats d'altres béns immobles amb renda imputada superior a 250€, ni tenir deutes pendents de pagament amb la hisenda municipal, i han d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i l’Agència Tributària.Obtindran un ajut del 40% si l'habitatge és d'un sol resident, els ingressos anuals no han de superar els 20.678,87€ . Si és de dos residents els ingressos anuals conjunts no han de superar 31.206,30€. I si té més de dos residents, no han de superar 36.094,03€.

Obtindran un ajut del 80% si l'habitatge és d'un sol resident, els ingressos anuals no han de superar els 11.279,38€ . Si és de dos residents els ingressos anuals conjunts no han de superar 15.791,14€. I si té més de dos residents, no han de superar 17.275,06€.

Famílies monoparentals

També poden gaudir d’un ajut per al pagament de l’IBI les persones empadronades a Igualada que formin part de famílies monoparentals i compleixin els requisits indicats a les bases d'aquesta convocatòria. Queden exclosos d'aquests ajuts els habitatges amb un valor cadastral superior a 190.000 euros.

Per tenir dret a l'ajut, es comptabilitzarà la renda anual per càpita de cada membre de la unitat familiar, i segons quin sigui el resultat en relació amb l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) i segons el valor cadastral de l'habitatge del qual s'ha de fer front el pagament de l'IBI, s'aplicaran els percentatges següents a la quota d'aquest impost.

  • Compartir