Sou a: Ensenyament i Universitats / Programes de formació i inserció

Programes de formació i inserció

Els programes de formació i inserció (PFI), estan pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa i tenen una durada d'un curs acadèmic.

L'objectiu dels PFI és proporcionar-los, d'una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l'altra, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

 

Termini per presentar la sol·licitud de preinscripció: del 25 de maig al 5 de juny de 2020.

 

Documentació:

 

• Fotocòpia del DNI de l’alumne  (En cas que l'adreça del DNI/NIE no coincideixi amb el domicili habitual, caldrà fer una declaració responsable del lloc on es viu, i amb el compromñis de portar la documentació quan es recuperin els tràmits)

• Fotocòpia del DNI del pare / tutor legal 

• Fotocòpia del DNI de la mare / tutor legal 

• Fotocòpia del llibre de familia

Certificat per a la inscripció al PFI-PTT (demanar al centre on estava l'alumne)

  • Compartir