Sou a: Ensenyament i Universitats / Projecte WeSTEM EU

Projecte WeSTEM EU

És un projecte del programa Interreg Europe que té per objectiu final millorar la taxa de dones amb trajectòries STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

El WeSTEMEU és un projecte del programa Interreg Europe que té per objectiu final millorar la taxa de dones amb trajectòries STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) als territoris de les seves 9 institucions participants. Té una durada de 4 anys (del 2023 al 2027) i compta amb la participació d’institucions d’Irlanda, Grècia, Romania, Espanya, Polònia i Lituània. És cofinançat amb fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)  i té un pressupost total d’1,6M d’euros.

WeSTEMEU és un projecte de transferència de coneixements entre organismes d’àmbits diversos. A través d’un exhaustiu procés d’estudi i identificació de bones pràctiques s’espera poder desenvolupar un coneixement profund d’estratègies i polítiques públiques per a la promoció dels sectors STEM entre la població femenina. El projecte parteix de la detecció d’una bretxa de gènere en l’accés a aquests àmbits i es proposa incidir-hi per millorar-ne els indicadors. L’objectiu metodològic del projecte és aprofitar el coneixement tècnic de cada institució participant per aplicar-lo al propi territori.

El projecte, que està liderat per l’Ajuntament d’Igualada, es basarà en visites d’estudi in situ a cada institució sòcia participant. En aquestes visites de camp, cada soci compartirà les bones pràctiques identificades al seu context per fer-ne posteriorment un complet anàlisi i estudi compartit. Aquest anàlisi comptarà també amb l’assessorament de persones expertes en els àmbits competents. D’aquest treball n’acabarà resultant una base de dades a disposició de les institucions participants i s’obrirà a tots els organismes de la Unió Europea. Els resultats i conclusions finals del projecte es presentaran a Brusel·les l’any 2027.

Les institucions que participen del projecte són les següents:

 • Igualada City Council (ES) (Líder)
 • Lithuanian Innovation Centre (LT)
 • Computer Technology Institute & Press “Diophantus" (GR)
 • Rzeszow Regional Development Agency (PL)
 • Podkarpackie Region (PL)
 • Atlantic Technology University (IE)
 • Bucharest Regional Development Agency (RO)
 • Region of Western Greece (GR)
 • Ministry of Economy and Innovation (LT)
 • Ministry for Research, Innovation and Digitalization (RO)
 • Donegal County Council (IE)
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI) (RO)

 • Compartir