Sou a: Governació i Empreses Municipals / Igualada en Acció, EPEL

Igualada en Acció, EPEL

Igualada en Acció és una Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) creada el 18 de desembre de 2007 per l’Ajuntament d’Igualada.

Les competències i finalitats de l’Entitat són:

a) La tinença de participacions en les societats en que participa

b) La direcció i coordinació de les activitats de les societats filials en les que participa majoritàriament i dels consorcis participats per l’Ajuntament d’Igualada

c) La prestació de serveis de recolzament a la gestió de les societats de capital íntegrament municipal, societats filials en les que participa majoritàriament, o qualsevol altre tipus de societat, i consorcis participats per l’Ajuntament d’Igualada

El govern, administració i representació de l’Entitat està a càrrec del Consell d’Administració, el President, el Vice-President i el Gerent.

Igualada en Acció gestiona o proporciona serveis a les següents empreses o entitats vinculades:

Igualada en Acció disposa de participacions en les següents empreses:

Igualada en Acció – Plaça de l’Ajuntament, 1  08700 Igualada  

  • Compartir