Sou a: Hisenda / Avisos / Pagament de tributs amb documents de pagament vençuts

Pagament de tributs amb documents de pagament vençuts

30-04-2020

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut:

  • Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte.
A l'adreça http://orgt.cat/pagartributs
O bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

  • Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

Descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament.
O bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

  • Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

Descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament.
O bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

  • Compartir