Sou a: Govern Obert i Ensenyaments Artístics / Ensenyaments Artístics / Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Professional Mestre Joan Just i Bertran

Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Professional Mestre Joan Just i Bertran

Visió:

L’Escola Municipal de Música/Conservatori de Grau professional d’Igualada és una Institució arrelada a la ciutat i la seva comarca, i pretén esdevenir un centre accessible i obert a qualsevol ciutadà atret pel fet musical. Un centre amb voluntat innovadora que a través de la formació i l’activitat musical contribueixi significativament a la millora cultural de la societat.  

Missió:

L'Escola Municipal de Música és un servei municipal que ofereix una formació musical atenent la diversitat d'interessos, expectatives i condicionants dels usuaris, amb l'objectiu d'afavorir l'accés, la participació, la sensibilització i l'expressió musical dels ciutadans i ciutadanes d'Igualada i, si és el cas, de la seva comarca i entorn

El Conservatori de Grau Professional de Música ofereix una formació musical reglada que, a través d'un desenvolupament obert, creatiu i innovador del currículum, prepara amb rigor i profunditat l'alumnat en la formació teòrica i pràctica de la música a l'entorn d'un instrument, de manera que, si és el cas, pugui accedir als estudis superiors de música amb una visió àmplia i oberta de diferents possibilitats professionals

 

Oferta formativa:

 El centre ofereix diferents programes d’aprenentatge musical que inclouen l’aprenentatge d’instrument i altres assignatures. Aquests programes preveuen diferents dedicacions i hi ha oferta per a totes les edats.

 

Escola Municipal de Música d'Igualada
Conservatori de Grau Professional Mestre Joan Just i Bertran
Passeig Verdaguer, 84 - 86. Igualada
Tel. 93 804 41 55

Més informació a la seva web: http://www.ecmmigualada.cat/

GUIA D'ENSENYAMENTS ARTÍSTICS D'IGUALADA 2019 - 2020

  • Compartir