Sou a: Entorn Comunitari i Cooperació / Equipaments cívics

Equipaments cívics

L'Ajuntament d'Igualada té dos equipaments cívics a la ciutat: el Centre Cívic de Fàtima i l'Espai Cívic Centre.

Les línies que defineixen els equipaments cívics són:

  • Promoció del civisme i el treball comunitari, mitjançant la utilització d’espais i recursos que afavoreixin la participació ciutadana i l'intercanvi dels diferents col·lectius.
  • Programació d’activitats de caire cultural, formatiu i lúdic que fomentin la relació, el creixement i el desenvolupament de l´individu.
  • Comptarà amb serveis normalitzats que afavoreixin la integració i que es complementin amb els serveis adeçats a col·lectius específics.
  • Es caracteritzarà per la polivalència.


Centre Cívic de Fàtima
Espai Cívic Centre
Centre Cívic de Fàtima Espai Cívic Centre

 

  • Compartir